تبلیغات بالای هدر

خرید کپسول ها

پکیج کپسول ها - ویژه دکتری روانشناسی تربیتی
(۱)
پکیج کپسول های مهمترین نکات هر درس - ویژه کنکور 99 دکتری مجموعه روانشناسی تربیتی (سراسری)
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان
کپسول درس نوروسایکولوژی
(۱)
مجموعه مهمترین نکات از درس نوروسایکولوژی
ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور
پکیج کپسول ها - ویژه دکتری بالینی وزارت بهداشت
(۱)
پکیج کپسول های مهمترین نکات هر درس - ویژه کنکور 99 دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان
پکیج کپسول ها - ویژه کارشناسی ارشد تربیتی
(۱)
پکیج کپسول های مهمترین نکات هر درس - ویژه کنکور 99 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان
پکیج کپسول ها - ویژه ارشد سراسری گرایش عمومی

116

(۴)
پکیج کپسول های مهمترین نکات هر درس - ویژه کنکور 99 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتا
پکیج کپسول ها - ویژه ارشد سراسری گرایش بالینی

115

(۵)
پکیج کپسول های مهمترین نکات هر درس - ویژه کنکور 99 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (سراسری)
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان
پکیج کپسول ها - ویژه دکتری مجموعه روانشناسی
(۱)
پکیج کپسول های مهمترین نکات هر درس - ویژه کنکور 99 دکتری مجموعه روانشناسی (سراسری)
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان
کپسول نظریه های روان درمانی (کوری)
(۱)
مجموعه مهمترین نکات از درس نظریه های رواندرمانی (کوری)
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول آسیب شناسی (کاپلان) وزارت بهداشت
(۱)
مجموعه مهمترین نکات از درس آسیب شناسی (کاپلان)
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول روانشناسی بالینی وزارت بهداشت (کرامر و اتمر)
(۴)
مجموعه مهمترین نکات ازدرس روانشناسی بالینی
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور
کپسول درس روانشناسی رشد وزارت بهداشت
(۳)
مجموعه مهمترین نکات از درس روانشناسی رشد
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس زبان تخصصی ویژه وزارت بهداشت
(۱)
مجموعه مهمترین نکات از درس زبان تخصصی
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس روانشناسی تربیتی
(۲)
مجموعه مهمترین نکات از درس روانشناسی عمومی
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس روانشناسی فیزیولوژیک
(۷)
مجموعه مهمترین نکات از درس روانشناسی فیزیولوژیک
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس علم النفس
(۲)
مجموعه مهمترین نکات از درس علم النفس
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس روانشناسی رشد
(۳)
مجموعه مهمترین نکات از درس روانشناسی رشد
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول سنجش روانی وزارت بهداشت (مارنات)
(۳)
مجموعه مهمترین نکات از درس سنجش روانی (مارنات)
شامل صدها نکته برتر

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
پکیج کپسول ها - ویژه ارشد بالینی وزارت بهداشت
(۴)
مجموعه مهمترین نکات از دروس مختلف کنکور ارشد بالینی وزارت بهداشت
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
کپسول درس روانشناسی شخصیت
(۱)
مجموعه مهمترین نکات از درس روانشناسی شخصیت
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس زبان ویژه رشته مشاوره
(۱)
شامل لغات تخصصی و عمومی
ویژه رشته مشاوره

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس روانشناسی عمومی
(۴)
مجموعه مهمترین نکات از درس روانشناسی عمومی
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی
(۴)
مجموعه مهمترین نکات از درس آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور
کپسول درس آمار و روش تحقیق
(۳)
مجموعه مهمترین نکات از درس آمار و روش تحقیق
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس روانشناسی بالینی
(۱)
مجموعه مهمترین نکات از درس روانشناسی بالینی
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس زبان تخصصی
(۲)
مجموعه مهمترین نکات از درس زبان تخصصی
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید

سامانه اظهار نظر

رحیله
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ Iran
0
0
0

با سلام و عرض ادب وقتتون بخیر ببخشید چطور میشه لاقل نمونه ای از جزواتی که در سایت گذاشتین و یا نمونه ای از این کپسولها رو جهت تصمیمگیری بهتر و تهیه جزوات مشاهده کرد؟ اگر لطف بفرمایید و چند صفحه ای از جزوات رو در سایت قرار بدین بهتر میشه تصمیم گرفت. متشکرم.

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ Iran
5
0
0

سلام رحیله


 


اگر تهران هستید، میتونید تشریف بیارید کیهان و از نزدیک ببینیدشون :)


به زودی فایل های نمونه رو آماده خواهیم کرد و روی سایت میذاریم اما ممکنه کمی دیر بشه...


 


موفق باشید


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


 

فرهاد
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ Iran
5
0
0

سلام و وقت بخیر سوالی برای من پیش اومده خواستم راهنماییم کنید ممنونم سوال اینه که اگر جزوات کیهان رو یک دور بخونیم و در ماه پایانی کپسول ها به علاوه تست سالهای قبل آیا میشه به قبولی خوشبین بود؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ Iran
0
0
0

سلام فرهاد 


 


خب این سوال بسیار کلی هست و پیشنهاد ما اینه که حتما از خدمات مشاوره رایگان کیهان استفاده بفرمایید (تماس با 02166475618 الی 20). اما اگر بخوایم به طور خلاصه پاسخی به این سوال بدیم جواب اینه که نوع مطالعه خلاصه برداری نحوه ی ستت زنی برنامه ریزی صحیح همه و همه عوامل مهمی هستن که باید رعایت بشه در اون صورت بله میشه به قبولی امیدوار بود(البته قبولی کجا و چه رتبه ای هم سوالیه!).


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

علی
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ Iran
0
0
0

سلام آیا کپسول روش تحقیق آمار را هم پوشش می دهد؟ یا کپسول فیزیولوژیک شامل انگیزشم میشه یانه؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ Iran
0
0
0

سلام علی


 


همونطور که در مقدمه ی این دو کپسول گفته شده و نمونه هاشم در کانال قرار داده شده  بخش آمار و انگیزش و هیجان هنوز اضافه نشده اند و ان شا الله در  آینده اضافه میشن.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

محمد
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ Iran
0
0
0

سلام ببخشید کپسول روانشناسی تربیتی رو ندارید؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
0
0
0

سلام محمد


 


خیر متاسفانه فعلا کپسولی برای این درس نداریم :(


 


موفق باشید


گروه آموزشی  کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
سمیرا
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ Iran
0
0
0

سلام خسته نباشید. به نظرشماکپسول درس روانشناسی شخصیت برای رشته مشاوره مناسبه؟؟ و اینکه کلا برای رشته مشاوره کپسول تهیه نمیکنین؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ Iran
5
0
0

سلام سمیرا


 


بله کپسول شخصیت ما برای بچه های مشاوره هم قابل استفاده هست. همچنین کپسول زبان ویژه کنکور مشاوره رو داریم :)


 


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
محمد هیرمندی
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ Iran
0
0
0

سلام.خسته نباشیدلطفا کپسول روانشناسی رشد و علم النفس رو هم جهت خرید به صورت جداگانه قرار بدید .چون من سال گذشته پکیج کامل رو خریداری کردم ولی این دو درس داخل پکیج نبود.با تشکر

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ Iran
0
0
0

سلام محمد

 

ممنونم از تذکرتون! نمیدونم چطور این دو محصول ما غیرفعال شده بودن. من فعالشون کردم مجدداً. میتونید خریداریشون بفرمایید :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

shrt
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ Iran
0
0
0

سلام، پکیج روانشناسی بالینی شامل چه چیزهایی می شه؟ مجموعه کپسول هارو هم داره؟؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ Iran
0
0
0

سلام دوست گرامی

 

خیر پکیج جزوات کنکور ارشد روانشناسی بالینی ما جدا هست و شامل جزوات مخصوص این کنکور هست، مجموعه کپسول ها هم پکیج جداگانه ای هستن که اگر تمایل به خریدشون داشته باشید میتونید تهیه کنید:

اطلاعات پکیج جزوات کنکور ارشد روانشناسی بالینی

اطلاعات پکیج کپسول های کنکور ارشد روانشناسی

 

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

پیام
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ Iran
5
0
0

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم کپسول های گرایش عمومی با بالینی فرق میکنه؟ میشه کپسول های بالینی رو بخریم و بعد فقط کپسول درس روانشناسی عمومی رو بگیرم اخه میخوام کنکور هر دو گرایش رو شرکت کنم چون در هر دو گرایش جزو ها همینه فقط بالینی و عمومیشون فرق داره
؟یا نه بایدهر دو کپسولهای بالینی و عمومی رو بخریم

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
0
0
0

سلام پیام

 

دقیقا همین کاری که خودتون فرمودید رو باید انجام بدید، پکیج کپسول های یک گرایش رو تهیه بفرمایید و یک کپسول رو هم علاوه بر اون پکیج خریداری کنید :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

logo-samandehi