تبلیغات بالای هدر

ثبت نام در کلاس های آموزشی-حضوری کیهان

کلاس آموزشی درس روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان شرکت رایگان در جلسه اول کلاس ها وجود دارد، اما با توجه به محدودیت ظرفیت، حتما با پذیرش کیهان هماهنگ نمائید.
02166475618 الی 20
** تخفیف ویژه تا 15 تیر ماه **
کلاس آموزشی درس آمار و روش تحقیق
در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان شرکت رایگان در جلسه اول کلاس ها وجود دارد، اما با توجه به محدودیت ظرفیت، حتما با پذیرش کیهان هماهنگ نمائید.
02166475618 الی 20
** تخفیف ویژه تا 15 تیر ماه **
کلاس آموزشی درس روانشناسی بالینی
در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان شرکت رایگان در جلسه اول کلاس ها وجود دارد، اما با توجه به محدودیت ظرفیت، حتما با پذیرش کیهان هماهنگ نمائید.
02166475618 الی 20
** تخفیف ویژه تا 15 تیر ماه **
کلاس آموزشی درس روانشناسی رشد
در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان شرکت رایگان در جلسه اول کلاس ها وجود دارد، اما با توجه به محدودیت ظرفیت، حتما با پذیرش کیهان هماهنگ نمائید.
02166475618 الی 20
** تخفیف ویژه تا 15 تیر ماه **
کلاس آموزشی درس آسیب شناسی روانی
در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان شرکت رایگان در جلسه اول کلاس ها وجود دارد، اما با توجه به محدودیت ظرفیت، حتما با پذیرش کیهان هماهنگ نمائید.
02166475618 الی 20
** تخفیف ویژه تا 15 تیر ماه **
کلاس آموزشی درس زبان تخصصی - پیشرفته
در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان شرکت رایگان در جلسه اول کلاس ها وجود دارد، اما با توجه به محدودیت ظرفیت، حتما با پذیرش کیهان هماهنگ نمائید.
02166475618 الی 20
** تخفیف ویژه تا 15 تیر ماه **
کلاس آموزشی درس زبان تخصصی - مقدماتی
در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان شرکت رایگان در جلسه اول کلاس ها وجود دارد، اما با توجه به محدودیت ظرفیت، حتما با پذیرش کیهان هماهنگ نمائید.
02166475618 الی 20
** تخفیف ویژه تا 15 تیر ماه **
logo-samandehi