کیهان روان/دانلود

دانلود

۲۷ مهر ۱۳۹۹ بازدید: ۴,۱۴۶

قیمت: ۳۱۵,۰۰۰ تومان

لینک دانلود فایل های روش تحقیق

 

روش تحقیق

 

لینک های فیلم  درس روش تحقیق

 

جلسه اول پارت اول

https://www.keyhanravan.ir/Content/media/filepool3/2020/10/24.rar

جلسه اول پارت دوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/eae6a302b9224a19a54f4a0ebbf8a2d7/

جلسه دوم پارت اول

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/f5d82d25ceec45b4848418b404fd9d29/

جلسه دوم پارت دوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/6c99d549cf154a44a8be72ce6e9cfe17/

جلسه سوم پارت اول

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/53792615fe2a474c97dae8e4011d66e6/

جلسه سوم پارت دوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/5c9846d2d457460d916108ecc21b9911/

جلسه سوم پارت سوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/5f603806ffd74688a4df2191205d0990/

جلسه چهارم  پارت اول

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/0bf06b0bfafa44e3bc4cda0eabc3a202/

جلسه چهارم  پارت دوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/05ca26334ca246a3aec8fc5b3987046b/

جلسه چهارم پارت سوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/e42ff56f0d0f4d1687ae1dbc87a53490/

جلسه پنجم پارت اول

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/96b4c11440b2463baded4e4cb3a7e1d7/

جلسه پنجم پارت دوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/e1af129d462e4c61b5f7f1fef55b0609/

جلسه پنجم پارت سوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/b7199cfe51a949d699d29b1033dfa44f/

جلسه ششم پارت اول

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/5edb3c99ec3143b4aa95ffa0f230dc8f/

جلسه ششم پارت دوم

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/9ec39e30debf46a1b2da0c866610b482/

اسلایدهای درس روش تحقیق

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/c471be648ef54e6ea7cfb44c4e49f17f/

راهنمای استفاده از فایل های چند بخشی

https://www.keyhanravan.ir/fa/filepool/download/188eba23db624654ab459b124ae2e640/84e8362f00734f6a82a829a48c98fbfb/

 

 

گروه آموزشی کیهان

رتبه 1 کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

 

  • تهران - خیابان انقلاب - خیابان 12 فروردین - کوچه ی نوروز - پلاک 4 - واحد 3
  • 66475618-66475619-66475620
  • 66460268-66487212-6648930