تبلیغات بالای هدر

خرید بسته جمع بندی کیهان

(۱)
شامل سوالات کنکورهای 1387 تا 1396
با تخفیف ویژه برای خرید 2 جلد
با پرداخت ایترنتی از 5درصد تخیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
(۵)
پکیج بانک تست های درس به درس - ویژه کنکور 98 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (سراسری)
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان

116

(۲)
پکیج کپسول های مهمترین نکات هر درس - ویژه کنکور 98 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتا

115

پکیج کپسول های مهمترین نکات هر درس - ویژه کنکور 98 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (سراسری)
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان

سامانه اظهار نظر