تبلیغات بالای هدر

یک نکته مهم

 

 

دوستان عزیز توجه کنید: در صورتی که قصد خرید یک پکیج کامل را دارید، در مرحله انتخاب نحوه ارسال، گزینه "ارسال با پیک" را انتخاب کنید تا هزینه ای به حساب شما منظور نشود، چرا که هزینه ارسال پکیج کامل، رایگان می باشد.

 

 

 

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد

شامل 371 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روانشناسی بالینی
شامل 280 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
بانک سوالات کنکور ارشد روانشناسی با پاسخ تشریحی

Ca-1

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه آسیب شناسی روانی - جلد 2
201 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
DVD راهکارهای موفقیت
(۲)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
گرایش عمومی98
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
(۱۰)
گرایش بالینی 98
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
جزوه علم النفس
(۲)
157 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق
400 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی
275 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آسیب شناسی روانی - جلد 1
207 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی رشد
371 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

بانک سوالات کنکور ارشد بالینی بهداشت با پاسخ تشریحی
روانشناسی فیزیولوژیک-نوروسایکولوژی (بهداشت)
200 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
آمار و روش تحقیق (ویژه بهداشت و دکتری علوم)
427 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
آسیب شناسی روانی وزارت بهداشت 2 (اختلالات کودکی)
133 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
روانشناسی رشد - ویژه وزارت بهداشت
147 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید

Ca-1

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
پکیج بانک تست های درس به درس ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
پکیج بانک تست های درس به درس - ویژه کنکور 98 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
جزوات روانشناسی بالینی وزارت بهداشت (شامل 3 جزوه)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی شخصیت
341 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه نظریه های روان درمانی (کوری)
188 صفحه - کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
(۲)
473 صفحه - کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
147 صفحه - ویژه کنکور بهداشت
ویرایش ویژه کنکور 97

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
306 صفحه - کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی سراسری

شامل 371 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید

Ca-1

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
303 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روانشناسی عمومی
310 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق
400 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی رشد
371 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

بانک سوالات کنکور ارشد مشاوره با پاسخ تشریحی
235صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید

Ca-1

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دکتر منصور کوشا
ویژه رشته مشاوره
دکتر منصور کوشا
ویژه رشته مشاوره
شامل 1024 لغت تخصصی و عمومی
ویژه رشته مشاوره

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه کاربرد آزمون های روانی
235 صفحه
ویژه کنکور ارشد مشاوره

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره (سراسری و آزاد) 98
جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی
322 صفحه
ویژه کنکور ارشد مشاوره و راهنمایی
+
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره
225 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی
230 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روانشناسی شخصیت
341 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق
400 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

سامانه اظهار نظر

نرگس کامکاردلاکه
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ Iran
0
0
0

سلام میخوام برای دو تا از دروس سی دی سفارش بدم ولی نتونستم اینترنتی این کارو انجام بدم میشه راهنماییم کنید

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ United Kingdom
0
0
0

سلام نرگس 


 


لطفا با پذیرش تماس بگیرید تا همکاران ما به صورت دقیق تر شما رو راهنمایی کنند. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

سیده فاطمه حسینی
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام خسته نباشین من لیسانس ادبیات دارم تصمیم دارم ارشد بالینی بخونم میخواسم پکیج بالینی رو تهیه کنم به نظرتون کافیه پکیج برای ارشد اونم تهران یا نیازع من منابع ام تهیه کنم؟

ناشناس
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام فاطمه 


 


پاسخ سوال شما بسیار مفصله و در قالب کامنت نمی گنجه لطفا از خدمات مشاوره رایگان کیهان استفاده بفرمایید(تماس با 02166475618 الی 20). 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
5
0
0

با سلام من قصد دارم ارشدعمومی و بالینی سراسری رو شرکت کنم ولی در قسمت مربوط به جزوات سراسری و دانشگاه آزاد، جزوه روانشناسی عمومی را پیدا نکردم. در قسمت اختصاصی "خرید جزوات ارشد وزارت بهداشت" ، یک جزوه روانشناسی عمومی با 306 صفحه هست همچنین در قسمت "خرید جزوات ارشد روانشناسی تربیتی سراسری" هم جزوه ای با عنوان روانشناسی عمومی با 310 صفحه هست من که برای ارشد سراسری عمومی و بالینی مطالعه می کنم کدوم یک از این دو را باید خریداری و استفاده کنم؟ یا اینکه جزوه دیگری مربوط به امتحان خودم باید تهیه کنم؟

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
5
0
0

با سلام 1. در قسمت خرید مشترک بین سراسری و آزاد ارشد، دو جزوه بالینی وجود داره که هر دو 280 صفحه ای هستند ولی یکی از آنها 55100 قیمت دارد و دیگری 45600. برای آزمون ارشد 98، کدام جزوه را باید خریداری کنم؟ 2. در جزوات بالا، جزوه ای وجود دارد با عنوان "بانک سوالات کنکور ارشد روانشناسی عمومی با پاسخ تشریحی". اولا: آیا برای بالینی هم این بانک وجود دارد؟ دوما: آیا این بانک سوالات، همان "تست های درس به درس" یا " تست جامع " است؟ یا اینکه متفاوت است و باید با وجود این کتاب، آن دو تست دیگر را هم بخریم؟

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
0
0
0

با سلام در قسمت خرید جزوات ارشد که مشترک بین سراسری و آزاد هستند جزوه ای برای زبان ذکر نشده ولی در قسمت خرید اختصاصی ارشد دانشگاه آزاد، دو کتاب با عنوان"کتاب راهنمای متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی" چاپ ششم انتشارات ارسباران و "کتاب متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی" چاپ هفتم انتشارات روان، از آقای سید محمدی قرار داده شده است من می خوام ارشد عمومی و بالینی سراسری شرکت کنم. آیا این دو کتاب، به درد امتحان سراسری هم می خوره یا حتما باید پکیج زبان کیهان رو که حدود 200 تومن میشه خریداری کنم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


کتاب اصلی سیدمحمدی و راتهنمای اون منبع اصلی زبان هستن که توصیه میشه حتما مطالعه بفرمایید. اما پکیج زبان مقدماتی و پیشرفته زبان منابع کمکی هستن که با توجه به سطح زبانتون میتویند یکی یا هر دو پکیج رو تهیه کنید. 


 


موفق باشید:)


 

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
0
0
0

با سلام و تشکر از شما و همکارانتان سال آینده می خوام ارشد عمومی و بالینی رو امتحان بدم. آیا منابع ارشد سراسری با دانشگاه آزاد فرق دارند؟ شما دو قسمت برای خرید قرار داده اید یکی مشترک بین سراسری و آزاد، و دیگری اختصاصی دانشگاه آزاد که در منابع دانشگاه آزاد، جزوه ای با عنوان "روانشناسی شخصیت " وجود داره که در منابع سراسری مطرح نشده، در پکیج عمومی و بالینی نیز نیست. اگه بخواهم آزاد هم امتحان بدم باید این کتاب رو هم تهیه کنم و بخونم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
0
0
0

سلام مهدی 


 


خیر تفاوتی نداره چون کنکور هر دو مشترک هست.


 


موفق باشید:)


 


ا آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ Iran
5
0
0

با سلام و تشکر در منابع پیشنهادی کیهان برای درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (آدرس http://kayhanravan.ir/fa/kayhanmanabe.aspx ) گفته شده که مطالعه جزوه DSM5 کیهان بسیار لازمه و برگ برنده آزمونه. آیا با خرید و خواندن جزوات آسیب و کودکان استثنایی کیهان،
باز هم نیاز به خواندن جزوه DSM5 کیهان به صورت جداگانه هست یا اینکه آن دو کتاب، مطالب جزوه DSM5 کیهان را هم در بر دارند؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


بسیار ممنون از سوال به جاتون. بله بله جزوه ی آسیب شناسی کیهان براساس اخرین نسخه DSM5 نوشته شده و خیالتون از این بابت راحت باشه.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

زینب ظاهری
۱۳۹۷/۰۶/۱۷
0
0
0

سلام .من جزوه روانشناسی بالینی خریدم به مدت یک هفته ولی هنوز به دستم نرسیده.کی فرستاده میشه

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام زینب 


 


با پذیرش تماس بگیرید تا از طریق پست درخواست شما بررسی بشه.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

رضا حسینی
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ Canada
0
0
0

سلام من مصاحبه بالینی اتمر و عیزیو معظمی و مارنات جزوات کیهانش رو میخوام چرا تو لیستتون نیست

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام رضا 


 


همه ی جزوات در قسمت خرید اینترنتی موجود هست، ارزیابی روانی مارنات در قسمت جزوات رشته ی مشاوره و رشته ی روانشناسی بالینی وزارت بهداشت رو در قسمت روانشناسی وزارت بهداشت میتونید پیدا کنید.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مائده اسمعیل زاده
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ Czech Republic
0
0
0

سلام، من پکیج زبان و میخوام که شامل سی دی ،متون و جزوه لغات هست اما تو منابع فروشگاه پیداش نمیکنم! من زبان روان شناسی تربیتی ارشد و میخوام! راهنمایی کنید در این مورد سوال دیگه اینکه چرا تو لیست منابع ارشد تربیتی روان بالینی هست؟ مگه روانشناسی بالینی هم
باید بره تربیتی خوند؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام مائده 


 


خیر روانشناسی بالینی جز منابع تربیتی نیست. برای زبان هم شما میتونید پکیج زبان مقدماتی رو انتخاب و سفارش بدید برای  راهنمایی های بیشتر با همکاران پذیرش تماس بگیرید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مریم احمدزاده
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ Iran
0
0
0

سلام. من میخوام جزوه های بالینی رو سفارش بدم . تو قسمت خرید جزوات دو تا جزوه بالینی و دوتا رشد هست با قیمت متفاوت. ؟ آیا تفاوت خاصی دارند؟ چون نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم و از طریق همین لینک میتونم سفارش بدم؟ و این که کتاب زبان سید محمدی رو هم میخوام ولی
از سایت نتونستم سفارش بدم آیا لینک متفاوتی داره ؟ و غیر از این کتاب آیا جزوه زبان کیهان هم هست چون من چنین چیزی داخل سایت ندیدم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ United States
0
0
0

سلام مریم 


 


این مشکل به زودی برطرف میشه و شما میتونید خریدتون رو با موفقیت انجام بدید.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

بشری
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
0
0
0

سلام.اگر بخوام هم کنکور وزارت بهداشت و هم کنکور وزارت علوم رو شرکت کنم فقط با خوندن منابع وزارت بهداشت از پسش برمیام؟ و اینکه الان شروع کنم دیر نیست برای وزارت بهداشت؟؟؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ Iran
0
0
0

سلام بشری 


 


خیر تنها منابع وزارت بهداشت کافی نیست اما با یه برنامه ریزی دقیق میشه به هر دو هدف دست یافت. پیشنهاد میکنم حتما از مشاوره ی خانم مریم بی طرفان که تونستن تو هر دو کنکور رتبه بشن بهره مند بشید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

حنانه
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ Iran
0
0
0

سلام جزوه فیزیولوژی برای وزارت علوم ندارین؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ Canada
0
0
0

سلام حنانه
چرا که نه !
http://www.keyhanravan.ir/fa/product/view/247/

کیهان
رتبه یک ارشد و دکتری روانشناسی

معصومه رحیمی
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ Iran
5
0
1

با سلام.میخوام بدونم من که تغییر رشته ای هستم پکیج کامل روانشناسی تربیتی رو بگیرم کافیه؟و با خرید پک کامل مشاوره چند جلسه ای نصیبم میشه؟مشاورم رو میتونم خودم انتخاب کنم؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ United States
0
0
0

سلام معصومه 


 


بله میتونید کیفیت سنجی ها رو ببینید و برای پاسخ دهی به سوالاتتون از خدمات مشاوره رایگان(02166475618 الی 20) استفاده کنید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

عاطفه میدانی
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ Iran
0
0
0

سلام من جزوه آسیب شناسی و روانشناسی کودکان استثنائی رو میخوام.تو لیست جزوات دیدم ولی تو فروشگاه پیدا نکردم لطفا راهنماییم کنید.با تشکر

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ Iran
0
0
0

سلام عاطفه


 


جزوه ی کودکان استثناییمون که همه جا هست:)


به لینک زیر مراجعه نمایید


https://goo.gl/QnNTxX


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

آیت اله نجفی
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ Iran
0
0
0

سلام برای زبان تخصصی مشاوره ارشد هم جزوه دارید؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
0
0
0

سلام آقای نجفی


 


بله، برای زبان رشته مشاوره، یک کپسول شامل 1024 لغت تخصصی و عمومی تهیه کردیم که اطلاعاتش در لینک زیر قابل مشاهده هست:


http://www.keyhanravan.ir/fa/product/view/161


 


موفق باشید :)


گروه آموزشی کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
عاطفه
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ Russia
0
0
0

سلام، لطفا منابع جزوه روانشناسی رشد (۳۷۱ صفحه ای ) رو بفرمایین ، واینکه چه تفاوتی با جزوه بهداشت داره

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
0
0
0

سلام عاطفهمنابع این جزوه در فایل نمونه ای که برای دانلود گذاشتیم نوشته شده. 6 منبع داره که در صفحه ی 21 پی دی اف قابل مشاهده هست.

فرقش هم با جزوه رشد بهداشت این هست که منبع جزوه بهداشت فقط لورا برک هست.

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

نیلوفر قاضی
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ Russia
0
0
0

سلام اگر حضوری مراجعه کنیم می تونیم همون موقع پکیج کامل روانشناسی تربیتی رو دریافت کنیم آیا؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ Iran
0
0
0

سلام نیلوفر


 


بله البته که میتونید! :)


 


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


 


 

حمیده علیمردانی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ Russia
0
0
0

سلام کتاب DSM5 هم جزو منابع اعلام شده، جزوه اش رو ندارید؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ Iran
0
0
0

سلام حمیده


 


تا پیش از این یه جزوه جداگانه برای DSM5 داشتیم اما بعد از آخرین آپدیت جزواتمون، جزوه آسیب شناسی کاپلان، اون جزوه رو پوشش میده و دیگه نیازی نیست جزوه جداگانه ای براش مطالعه بشه :)


 


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مهتاب تمکینی
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ Iran
0
0
1

سلام من میخوام پکیج کامل روانشناسی عمومی بگیرم .نوشته شامل 9 کتاب میخواستم بدونم دقیقا چه دروسی هستن ممنونم از سایت و گروه آموزشی خوبتون

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ Iran
0
0
0

سلام مهتاب


 


اطلاعات کامل این پکیج جزوات رو در این لینک میتونید مشاهده بفرمایید:


http://www.kayhanravan.ir/fa/jozvehomoumi.aspx


 


موفق باشید :)


گروه آموزشی کیهان


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

saman jafari
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ Iran
0
0
0

سلام برای خرید پکیج کامل جزوات کاشناسی ارشد که شامل پکیج زبان ام میشه باید چیکار کرد؟ اینجا جزوات فقط به صورت تک تک هست !

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ Iran
0
0
0

سلام سامان

 

 لیست محصولات کمی نامرتب هست، بهتر دقت کنید میبینید که پکیج جزوات هم بدون بسته زبان و هم با بسته زبان، در لیستمون وجود داره :)

کلیک کنید

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

حمیده علیمردانی
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ Russia
0
0
0

سلام توی منابع فیزیولوژی ارشد بهداشت، کاپلان هم هست که جزوه فیزیولوژی رو شامل نمی شه (فقط کالات و معظمی ذکر شده) برای دریافت قسمت های فیزیولوژی کاپلان کدوم جزوه رو باید دریافت کنیم؟ (جزوه ی آسیب کاپلان فیزیولوژی رو هم پوشش داده؟)

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ Iran
0
0
1

سلام حمیده


 


بله بله جزوه کاپلان ویژه وزارت بهداشت ما، خلاصه ای از نکات مهم این منبع هست، نه صرفاً از دیدگاه آسیب شناسی، بلکه فیزیولوژی رو هم شامل میشه :)


 


 موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


 

فاطمه
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ Iran
0
0
1

سلام خسته نباشید.من میخوام کنکور ارشد بالینی وزارت بهداشت شرکت کنم و میخوام جزوه امار و روش تحقیق تهیه کنم کدوم جزوه رو باید بخرم ،ویژه دکتری؟اگر میشه راهنماییم کنید لطفا و لینک خرید جزوه مناسب رو قرار بدید واسم

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ Germany
0
0
0

سلام فاطمه

 

بله باید جزوه آمار و روش تحقیق ما ویژه کنکور دکتری رو تهیه بفرمایید. این جزوه بسیار کامل و جامع هست و به همین دلیل به کنکور ارشد وزارت بهداشت اختصاصش دادیم :)

 کلیک کنید

 

 موفق باشید 

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

ساناز
۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
0

سلام چه جوری میتونم کل پکیج روانشناسی بالینی رو سفارش بدم؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ Germany
0
0
0

سلام ساناز

 

 

میتونید به این لینک مراجعه بفرمایید: کلیک کنید

 

 

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

محمد
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ Moldova
0
0
0

سلام. دو تاسوال 1-آیا تغییرات نهایی برای کنکور ارشد 97 روی جزوات انجام شده؟؟ 2-من کارشناسی علوم تربیتی خوندم و میخوام برای ارشد مشاوره یا بالینی بخونم بنظرتون خوندن این جزوات به تنهایی کفایت میکنه؟؟ ممنونم از شما

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ Iran
0
0
0

سلام محمد

 

1- بله جزوات کاملا به روز هستن :)

2- بله کفایت میکنه. فقط شما باید به صورت کاملا دقیق روی خط به خط این جزوات که حجمشون یک دهم حجم کتاب های مرجع کنکور هست، تسلط کامل پیدا کنید.

توصیه میکنم از امکان مشاوره رایگان ما استفاده بفرمایید تا همکارانم بیشتر راهنماییتون کنن:

02166475618 الی 20

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

فاطمه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ Iran
0
0
0

سلام افرادی که شهرستانی هستن برای خرید پکیج کامل برای ارسال گزینه ارسال با پیک رو باید انتخاب کنن؟ یا ارسال با پیک فقط مخصوص ساکنین تهران هست؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ Iran
0
0
0

سلام فاطمه

 

 بله بله ساکنین شهرستان ها هم باید گزینه ارسال با پیک رو انتخاب کنن تا هزینه ارسال براشون صفر در نظر گرفته بشه چون هزینه ارسال پکیج های کامل جزوات رو کیهان پرداخت میکنه :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

رقیه فلاحیان
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ Iran
0
0
0

با سلام من میخواهم پکیج کامل را خریداری کنم. یک کد تخفیف از طریق کانالتون دریافت کردم تو مراحل خرید جایی نبود که کد رو وارد کنم. میخواستم ببینم کجا باید کد تخفیف رو وارد کنم؟؟؟ لطفا سریع جواب بدید مهلت استفاده از کد تخفیفم درحال اتمام است.

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ Iran
0
0
0

سلام رقیه

 

متاسفانه فعلا امکان استفاده از کد تخفیف در خرید اینترنتی وجود نداره و این یکی از ضعف های سایت ما هست که در حال رفعش هستیم.

برای استفاده از کد تخفیفتون بایدخرید رو به صورت تلفنی انجام بدید (پرداخت از طریق ATM و ارائه کد پیگیری به پذیرش کیهان و ثبت سفارش)

 

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

عطیه سادات میری
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ Iran
0
0
0

سلام.من قصد خرید جزوه ها رو دارم،اما نوشته در انتظار تایید،من چقدر باید منتظر بمونم؟بهتون هم ایمیل زدم.تشکر

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ Iran
0
0
0

سلام عطیه

 

متوجه سوالتون نشدم، یعنی هزینه رو پرداخت کردید؟ در صورتی که پرداخت اینترنتی رو انجام بدید، سفارشتون اینجا ثبت میشه و ما بسته تون رو ارسال میکنیم :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مازیار
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ Iran
0
0
0

سلام برای کنکور 97 ،پکیج با ویرایش جدید کی آماده میشه؟ ارشد بالینی

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ Iran
0
0
0

سلام مازیار

 

جزوات خیلی وقته که ویرایش جدیدشون آماده شده، میتونید خریداری بفرمایید :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

فاطی
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ Iran
0
0
0

کیهان جون یعنی الان بزنم رو هردوم از این جزوه ها ویرایش 96میادواسم .اخه کنارشون نوشته ویرایش سوم و ویرایش سوم واسه سالای قبله .و بعدش میخواستم بدونم واسه روانشناسی رشد همین کتاب کافیه یا روان اموز جلد یک و دو هم مطالعه کنم. ممنونم

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ Iran
0
0
0

سلام دوست گرامی

 

 عکس های جزوات، روی سایت باید آپدیت بشن، نگران نباشید ما جزوه قدیمی نداریم و همه جزواتی که الان آماده ارسال هستن، آخرین ویرایش هستن.

 

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

فاطی
۱۳۹۶/۰۵/۲۱
0
1
0

سلام کیهان میخواستم بدونم اگه الان کتابارو سفارش بدم ویرایش جدیده ?یعنی تغییرات سال 96اعمال شده?و اینکه کتاب باید ویرایش چندم باشه که سوالات کنکور96رو داشته باشه

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ Iran
0
0
0

سلام دوست گرامی

 

 کلیه جزوات ما ویرایش نهایی شدن و تا سال آینده تغییری نخواهند داشت، میتونید خریداری کنید :)

 

 موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

امیر
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ Iran
0
0
0

خسته نباشید من نمونه جزوه کتاب لورا برگ جلد 1 و2 و دیدم که شما خلاصه برداریش کردین اما الان متاسفانه توی لیست جزوه هاتون نیست که سفارش بدم

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
0
0
0

سلام امیر

 

 باید جزوه روانشناسی رشد  رو تهیه بفرمایید که در لیست جزوات ویژه کنکور ارشد سراسری و آزاد هست :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

بیتا
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ Iran
0
0
0

با سلام من تغییر رشته‌ای ام .باتوجه ب اینکه آموزگارهستم ب نظرتون رشته روانشناسی بالینی ب درد کارم میخوره یا تربیتی ؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ Iran
0
0
0

سلام بیتا

 

 روانشناسی بالینی برای کسانی مناسب هست که علاقمند به کار درمان هستن و میخوان مجوز درمان و مطب بگیرن. روانشناسی تربیتی بیشتر در حیطه آموزش و یادگیری کاربرد داره و فکر میکنم برای شما مناسب تر هست اما توصیه میکنم با مشاوران ما مشورتی در این خصوص داشته باشید:

2166475618 الی 20

 

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

مبینا
۱۳۹۶/۰۴/۱۲
5
0
0

سلام من پارسال جزوات شما رو خریدم ،امسال کدوم جزوه تغییر کرده که نیاز به خرید دوباره باشه؟ ممنون

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ Iran
0
0
0

سلام مبینا

 

جزوات آسیب و کودکان استثناییمون بیشترین تغییرات رو داشتن، باقی جزوات تغییرات جزئی داشتن :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

پروانه لطیفی
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ Iran
0
0
0

سلام.خسته نباشین میخواستم بدونم اگه من الان جزوه ها رو سفارش بدم ,تغییرلت نهایی روش صورت گرفته ؟😊

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ Germany
0
0
0

سلام پروانه

 

جزوات ویرایش جدیدمون، در مرحله تأیید نهایی هستن، انشاالله تا پایان این هفته میرن برای چاپ و هفته آینده میتونید تهیه بفرمایید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

حانیه عیسی زاده
۱۳۹۶/۰۳/۲۷
0
0
0

سلام من امروز یعنی 25 خرداد جزوات رو سفارش دادم.چندروز زمان میبره تا بدستم برسه؟من ساکن رشت هستم

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ Iran
0
0
0

سلام حانیه

 

 معمولاً 3 یا 4 روزه به دستتون میرسه اما در بدترین حالت یک هفته طول میکشه :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

لیلا غوابش
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ Iran
0
0
0

با سلام میخواهم ارشد سراسری عمومی شرکت کنم و میخواهم الان جزوات کیهان را خریداری کنم سوال من اینست ک اگر تغیراتی بوجود بیاید من چکار باید بکنم سپاسگدارم

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ Iran
0
0
0

سلام لیلا

 

ویرایش نهایی جزوات تا اواسط تیرماه نهایتا آماده میشن.

اما اگر هم الان تهیه کنید با تماس با مشاوران ما و استفاده از جلسات مشاوره تخصصی میتونید از تغییرات کامل جزوات مطلع بشید :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

زهرا
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
0
0
0

سلام.من لیسانس it دارم میخواستم بدونم میتونم ارشد روانشناسی بالینی شرکت کنم؟؟و اگر جزوه های شما رو بخونم به تنهایی کافیه؟؟یا باید منابع اصلی هم در کنارش خوند؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ Iran
0
0
0

سلام زهرا

 

 با توجه به اینکه تغییر رشته ای هستی، مطالعه برخی کتاب های مرجع به صورت روزنامه وار باید صورت بگیره، بعد از این مطالعه، باید برید سراغ جزوات و به صورت کنکوری مطالعه شون کنید. توصیه می کنم از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم به طور کامل راهنماییتون کنن:

02166475618 الی 20

 

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

فرشاد صمدی
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ Iran
0
0
0

سلام چرا جایی برای خرید جزوات نیست ؟نمیشه سفارش داددرسایت ؟ آیا میشه از این جزوات برای کنکور 97ارشدبالینی هم استفاده کرد؟با خوندن کامل این جزوات دیگه نیازی به کتابهای مرجع نیست ؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ Iran
0
0
0

سلام فرشاد

 

 به دلیل یک سری مشکلات فنی، بخش فروشگاه غیرفعال شده بود، امروز (جمعه) تا پایان روز، فروشگاه فعال خواهد بود، میتونید فعلا خریدتون رو انجام بدید، انشاالله ظرف دو سه روز آینده مشکلات برطرف میشن و مجدداً فروش اینترنتیمون فعال خواهد بود.

این جزوات برای کنکور 97 هم مناسب خواهند بود، اگر تغییر رشته ای نیستید، به تنهایی کفایت میکنند.

توصیه می کنم از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم بهتر و دقیق تر راهنماییتون کنن:

02166475618 الی 20

 

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی

مصطفی
۱۳۹۶/۰۱/۰۹ Iran
5
0
0

سلام وقت بخیر یه سوال داشتم... توی کتاب امار کیهان ویژه دکتری (مطابق با کنکور 95) قسمت تست های فصل 25 تا 27 پاسخنامه کاملا درسته؟ به نظر میاد بعضی جواب ها به سوال ارتباطی نداشته باشه. ممنون میشم پیگری کنید با تشکر

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۱/۱۱ Iran
0
0
0

سلام مصطفی

 

 من پیامتون رو به همکارانم منتقل کردم، که در ویرایش بعدی این جزوه، این مورد رو مد نظر قرار بدن.

برای بررسی دقیقتر میتونید از مشاور تخصصیتون هم در این خصوص مشورت بگیرید :)

 

 موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی

ستاره
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ Iran
0
0
0

سلام کارشناسی چه رشته هایی می توانند در ارشد روانشناسی بالینی کودک و سلامت بهداشت پذیرفته شوند؟من لیسانس مشاوره هستم ایا می توانم؟

مدیر سایت
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ Iran
0
0
0

سلام ستاره


در دفترچه فقط ذکر شده کارشناسی روان شناسی کلیه گرایش ها. از مشاوره چیزی نگفته...


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی

سارا
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ Iran
0
0
0

سلام خسته نباشید من پکیج علوم کیهان رو کامل تهیه کردم می خواستم کنکور بهداشت هم شرکت کنم شما توصیه می کنید چه جزواتی رو تهیه کنم؟با توجه به این که پکیج علوم رو دارم ممنون

مدیر سایت
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ Iran
0
0
0

سلام مریم


به لینک زیر مراجعه کنید:
http://kayhanravan.ir/fa/jozavatabehdasht.aspx

خلاصه های کرامر، کاپلان، اتمر، کوری، مارنات، معظمی، کالات، شخصیت، 1046 واژه و آمار ویژه دکتری؛ جزوه هایی هستند که معمولاً  داوطلبانی در شرایط شما تهیه می کنند. 
اما در این گونه موارد توصیه میکنیم ابتدا یک دور یکی از کنکورهای 3 سال گذشته کنکور بهداشت را بزنید. گاهی اوقات داوطلبان پیش از شروع مطالعه برای وزارت بهداشت در برخی دروس درصدهای خیلی بالایی کسب میکنند و نیاز به مطالعه مطالب جدید برای آن درس منتفی می شود.موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی

مینا
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ United Kingdom
0
0
0

سلام ببخشید چه فرقی بین وزارت بهداشت و وزارت علوم هست من نمیدونم دقیق منطورتون از وزارت بهداشت چیه ؟ من رشته ی کارشناسیم علوم تربیتی هست و میخوام ارشد روانشناسی بالینی شرکت کنم و کتاب شمارو مطالعه بکنم

مدیر سایت
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ Iran
0
0
0

سلام مینا

 

به لینک زیر مراجعه بفرمایید تا اطلاعات کاملی رو مطالعه کنید: کلیک کنید.

 اگر رشته کارشناسیتون علوم تربیتی بوده احتمالاً امکان شرکت در آزمون وزارت بهداشت رو ندارید، فقط فارغ التحصیلان روانشناسی و مشاوره امکان شرکت رو دارن :)

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی

شیدا جنگجو
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ Iran
0
0
0

درود. گویا میشه کتاب های درخواستیمون رو همراه با جزوات کیهان سفارش بدیم. میخواستم ببینم چطور بایستی اون رو جزو درخواستهام ثبت کنم ؟ لطفا و لطفا و لطفا پاسخ بدید

مدیر سایت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ Iran
0
0
0

سلام شیدا

 

به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

http://www.keyhanravan.ir/fa/kayhanshop/booksshop

 

 موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی

رعنا
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ Russia
0
0
0

سلام می خوام خرید انلاین بکنم ولی می نویسه که کاربری با این مشخصات وجود ندارد یا فعال نیست هیچ ایمیلی هم دریافت نکردم برای فعال سدن شدن باید چیکار کرد

مدیر سایت
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ Iran
0
0
1

سلام رعنا


 


ایمیل شما به عنوان شناسه کاربری در سایت ما ثبت نشده.


لطفا به این لینک مراجعه بفرمایید و قدم به قدم باهاش پیش برید: کلیک
کنید.


 


موفق باشید :)


گروه آموزشی کیهان


ارشد و دکتری روانشناسی

کامران
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ Iran
5
0
0

سلام بنده مایل به شرکت در کنکور ارشد روان شناسی "گرایش روانسنجی" هستم اما نمیدونم کدوم پکیج و منابع رو باید تهیه کنم ، لطفا راهنمایی کنید. با تشکر

مدیر سایت
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ Iran
0
0
0

سلام کامران

 

 متاسفانه ما در حوزه رشته روانسنجی فعالیت نداریم و در نتیجه پکیجی براش نداریم :(

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی

سمانه
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ Iran
0
0
0

سلام میخواستم بدونم این جزوه های روانشناسی شخصیتتون چه فرقی باهم دارن یا همه یکی هستن؟

مدیر سایت
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ Iran
0
0
0

سلام سمانه

 

جزوه ها یکی هستن :)

 

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی

زهرا
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ Iran
0
0
0

سلام کیهان ارشد97 بایدشرکت کنم ، میخواستم بدونم کی جزوه هاتون مطابق با آخرین تغییرات کنکور96 میشه?

مدیر سایت
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ Iran
0
0
0

سلام زهرا

 

باید حدودا 2 ماه بعد از برگزاری کنکور 96 جزوات رو تهیه بفرمایید :)

 

 گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی

زهرا
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ Iran
0
1
0

سلام کیهان اگه من تمام جزوات وزارت بهداشت روبخرم وفقط همین هارو خوب و کامل بخونم ، وبخوام وزارت علوم هم شرکت کنم ( ایابامشکل روبه رومیشم ? آیا میتونم سوالات وزارت علوم هم پاسخ بدم?) چون من فقط وزارت بهداشتتون رو میخونم

مدیر سایت
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ Iran
0
0
1

سلام زهرا


 


جزوات وزارت بهداشت ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت هستن و اگر به طور کامل و با رعایت تمام نکات مشاوره ای مطالعه بشن، نتایج بسیار خوبی رو در پی دارن اما منابع کنکور وزارت بهداشت با منابع کنکور وزارت علوم درحد 30 درصد اشتراک دارن، بنابراین برای کنکور وزارت علوم
باید منابع دیگری مطالعه بشه :)


 


گروه آموزشی کیهان


ارشد و دکتری روانشناسی

جعفر یونسی نژاد
۱۳۹۵/۰۵/۲۳
0
0
0

سلام جزوه زبان ارشد سراسری بالینی تکی ارسال نمیشه؟

مدیر سایت
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ Iran
0
0
0

سلام دوست گرامی

 

اگر منظورتون پکیج زبانمون هست، بله تکی هم ارسال میشه :)

http://www.keyhanravan.ir/fa/kayhanshop/englishpackageshop

 

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید