تبلیغات بالای هدر

یک نکته مهم

 

 

دوستان عزیز توجه کنید: در صورتی که قصد خرید یک پکیج کامل را دارید، در مرحله انتخاب نحوه ارسال، گزینه "ارسال با پیک" را انتخاب کنید تا هزینه ای به حساب شما منظور نشود، چرا که هزینه ارسال پکیج کامل، رایگان می باشد.

 

 

 

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سراسری و دانشگاه آزاد

پکیج جزوات کنکور ارشد سراسری گرایش بالینی 98
(۱۲)
گرایش بالینی 98
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
کتاب های تست جامع 10 سال کنکور سراسری (جلد 1 و 2)
(۱)
شامل سوالات کنکورهای 1387 تا1397
با تخفیف ویژه برای خرید 2 جلد
با پرداخت ایترنتی از 5درصد تخیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
DVD راهکارهای موفقیت
(۲)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روانشناسی بالینی
(۱)
شامل 280 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
یک جلسه مشاوره تخصصی ارشد 30 دقیقه ای

Ca-1

(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه آسیب شناسی روانی - جلد 2
(۱)
201 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه علم النفس
(۲)
157 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق
(۱)
400 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی
(۱)
275 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آسیب شناسی روانی - جلد 1
(۱)
207 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی رشد
(۴)
371 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی سراسری و دانشگاه آزاد

کتاب های تست جامع 10 سال کنکور سراسری (جلد 1 و 2)
(۱)
شامل سوالات کنکورهای 1387 تا1397
با تخفیف ویژه برای خرید 2 جلد
با پرداخت ایترنتی از 5درصد تخیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
DVD راهکارهای موفقیت
(۲)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
یک جلسه مشاوره تخصصی ارشد 30 دقیقه ای

Ca-1

(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه آسیب شناسی روانی - جلد 2
(۱)
201 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
پکیج جزوات کنکور ارشد گرایش عمومی 98
(۲)
گرایش عمومی98
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
جزوه روانشناسی عمومی
(۴)
310 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه علم النفس
(۲)
157 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق
(۱)
400 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی
(۱)
275 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آسیب شناسی روانی - جلد 1
(۱)
207 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی رشد
(۴)
371 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی سراسری و دانشگاه آزاد

DVD راهکارهای موفقیت
(۲)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
یک جلسه مشاوره تخصصی ارشد 30 دقیقه ای

Ca-1

(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
(۱)
303 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روانشناسی عمومی
(۴)
310 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق
(۱)
400 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی رشد
(۴)
371 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

(۱)
بانک سوالات کنکور ارشد مشاوره سال های 92 تا 96 با پاسخ تشریحی تعداد 4 عدد با 20 درصد تخفیف
DVD راهکارهای موفقیت
(۲)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
(۱)
235صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
یک جلسه مشاوره تخصصی ارشد 30 دقیقه ای

Ca-1

(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
(۱)
دکتر منصور کوشا
ویژه رشته مشاوره
(۱)
دکتر منصور کوشا
ویژه رشته مشاوره
(۱)
شامل 1024 لغت تخصصی و عمومی
ویژه رشته مشاوره

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
(۱)
مجموعه مهمترین نکات از درس آمار و روش تحقیق
شامل700 نکته

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره (سراسری و آزاد) 98
(۱)
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره (سراسری و آزاد) 98
جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی
(۱)
322 صفحه
ویژه کنکور ارشد مشاوره و راهنمایی
+
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره
(۱)
225 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی
(۱)
230 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روانشناسی شخصیت
(۳)
341 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق
(۱)
400 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

DVD راهکارهای موفقیت
(۲)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
(۱)
بانک سوالات کنکور ارشد بالینی بهداشت با پاسخ تشریحی
روانشناسی فیزیولوژیک-نوروسایکولوژی (بهداشت)
(۱)
روانشناسی فیزیولوژیک-نوروسایکولوژی (بهداشت)
200 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
(۱)
آسیب شناسی روانی وزارت بهداشت 2 (اختلالات کودکی)
133 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
یک جلسه مشاوره تخصصی ارشد 30 دقیقه ای

Ca-1

(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98
(۲)
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
جزوه روانشناسی فیزیولوژیک-کالات و معظمی( ویژه بهداشت)
(۱)
200 صفحه - کالات و معظمی - ارشد و دکتری بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق(phd)
(۲)
427 صفحه - ویژه دکتری تخصصی

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوات روانشناسی بالینی وزارت بهداشت (شامل 3 جزوه)
(۱)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
(۶)
234 صفحه - (روانسنجی مارنات) - کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی شخصیت
(۳)
341 صفحه

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه نظریه های روان درمانی (کوری)
(۱)
188 صفحه - کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
(۲)
473 صفحه - کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
(۱)
147 صفحه - ویژه کنکور بهداشت
ویرایش ویژه کنکور 97

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
(۱)
306 صفحه - کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

سامانه اظهار نظر

بیتا
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ Germany
0
0
0

سلام من تغییر رشته ای هستم و میخوام برای کنکور ارشد سراسری از جزوات کیهان استفاده کنم؟ به نظرتون فقط خواندن این جزوات کافی هست یا ابتدا کتابهای مربوطه رو بخونم و برای دور دوم از جزوات استفاده کنم ؟ممنونم

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ Iran
5
0
0

سلام شیما 


پاسخ به این سوال قدری تخصصی هست و بسته به اینکه شما روانشناسی خونده باشید یا نه و زمانی که می تونید برای مطالعه بگذارید تفاوت داره. اما اگر بخوایم به صورت کلی بگیم چون جزوات براساس منابع اصلی تدوین شده و تا به حال همون طور که میتونید براساس نتایج کیفیت سنجی ببینید ، آزمون خودشونو پس دادن برای دور اول هم میتونید از جزوات استفاده کنید. توصیه می کنیم برای دریافت راهنمایی های بیشتر از خدمات مشاوره رایگان کیهان (تماس با 02166475618 الی 20) استفاده بفرمایید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

p
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ Iran
5
1
0

سلام من میخام ارشد بالینی کودک و نوجوان بخونم پکیج کامل بالینی کفایت میکنه؟ منابع این دو گرایش یکییه؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ Iran
0
0
0

سلام دوست عزیز 


 


بله بله منابع این دو گرایش یکی هست و شما میتونید از همین پکیج استفاده بفرمایید.  در صورتی که دوست دارید با هر کدم از جزوات بیشتر آشنا بشید میتونید کیفیت سنجی جزوات رو هم مشاهده بفرمایید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

حمیده سادات علوی
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ Iran
4
0
0

سلام من ارزیابی روانشناختی (مارنات)رو برای گرایش ارشد بالینی وزارت بهداشت میخوام که تو.پکیج هست ولی من تکی میخوام خرید کنم نیست...بقیه کتاب هارو اضافه کردم به سبد خریدم اما این کتاب رو.پیدا نمی‌کنم که اضافه کنم به سبد خریدم

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ Iran
0
0
0

سلام مائده 


 


لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.


جزوه مارنات 


موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

نرگس کامکاردلاکه
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ Iran
5
0
0

سلام میخوام برای دو تا از دروس سی دی سفارش بدم ولی نتونستم اینترنتی این کارو انجام بدم میشه راهنماییم کنید

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ Iran
0
0
0

سلام نرگس 


 


لطفا با پذیرش تماس بگیرید تا همکاران ما به صورت دقیق تر شما رو راهنمایی کنند. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

سیده فاطمه حسینی
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
5
0
0

سلام خسته نباشین من لیسانس ادبیات دارم تصمیم دارم ارشد بالینی بخونم میخواسم پکیج بالینی رو تهیه کنم به نظرتون کافیه پکیج برای ارشد اونم تهران یا نیازع من منابع ام تهیه کنم؟

ناشناس
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام فاطمه 


 


پاسخ سوال شما بسیار مفصله و در قالب کامنت نمی گنجه لطفا از خدمات مشاوره رایگان کیهان استفاده بفرمایید(تماس با 02166475618 الی 20). 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ Iran
4
0
0

با سلام در قسمت خرید جزوات ارشد که مشترک بین سراسری و آزاد هستند جزوه ای برای زبان ذکر نشده ولی در قسمت خرید اختصاصی ارشد دانشگاه آزاد، دو کتاب با عنوان"کتاب راهنمای متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی" چاپ ششم انتشارات ارسباران و "کتاب متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی" چاپ هفتم انتشارات روان، از آقای سید محمدی قرار داده شده است من می خوام ارشد عمومی و بالینی سراسری شرکت کنم. آیا این دو کتاب، به درد امتحان سراسری هم می خوره یا حتما باید پکیج زبان کیهان رو که حدود 200 تومن میشه خریداری کنم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


کتاب اصلی سیدمحمدی و راتهنمای اون منبع اصلی زبان هستن که توصیه میشه حتما مطالعه بفرمایید. اما پکیج زبان مقدماتی و پیشرفته زبان منابع کمکی هستن که با توجه به سطح زبانتون میتویند یکی یا هر دو پکیج رو تهیه کنید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
0
0
0

با سلام و تشکر از شما و همکارانتان سال آینده می خوام ارشد عمومی و بالینی رو امتحان بدم. آیا منابع ارشد سراسری با دانشگاه آزاد فرق دارند؟ شما دو قسمت برای خرید قرار داده اید یکی مشترک بین سراسری و آزاد، و دیگری اختصاصی دانشگاه آزاد که در منابع دانشگاه آزاد، جزوه ای با عنوان "روانشناسی شخصیت " وجود داره که در منابع سراسری مطرح نشده، در پکیج عمومی و بالینی نیز نیست. اگه بخواهم آزاد هم امتحان بدم باید این کتاب رو هم تهیه کنم و بخونم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


خیر تفاوتی نداره چون کنکور هر دو مشترک هست.


 


موفق باشید:)


 


ا آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ Iran
5
0
0

با سلام و تشکر در منابع پیشنهادی کیهان برای درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (آدرس http://kayhanravan.ir/fa/kayhanmanabe.aspx ) گفته شده که مطالعه جزوه DSM5 کیهان بسیار لازمه و برگ برنده آزمونه. آیا با خرید و خواندن جزوات آسیب و کودکان استثنایی کیهان،
باز هم نیاز به خواندن جزوه DSM5 کیهان به صورت جداگانه هست یا اینکه آن دو کتاب، مطالب جزوه DSM5 کیهان را هم در بر دارند؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


بسیار ممنون از سوال به جاتون. بله بله جزوه ی آسیب شناسی کیهان براساس اخرین نسخه DSM5 نوشته شده و خیالتون از این بابت راحت باشه.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

زینب ظاهری
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ Iran
4
0
0

سلام .من جزوه روانشناسی بالینی خریدم به مدت یک هفته ولی هنوز به دستم نرسیده.کی فرستاده میشه

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام زینب 


 


با پذیرش تماس بگیرید تا از طریق پست درخواست شما بررسی بشه.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

رضا حسینی
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ Iran
4
0
0

سلام من مصاحبه بالینی اتمر و عیزیو معظمی و مارنات جزوات کیهانش رو میخوام چرا تو لیستتون نیست

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام رضا 


 


همه ی جزوات در قسمت خرید اینترنتی موجود هست، ارزیابی روانی مارنات در قسمت جزوات رشته ی مشاوره و رشته ی روانشناسی بالینی وزارت بهداشت رو در قسمت روانشناسی وزارت بهداشت میتونید پیدا کنید.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مائده اسمعیل زاده
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ Iran
4
0
0

سلام، من پکیج زبان و میخوام که شامل سی دی ،متون و جزوه لغات هست اما تو منابع فروشگاه پیداش نمیکنم! من زبان روان شناسی تربیتی ارشد و میخوام! راهنمایی کنید در این مورد سوال دیگه اینکه چرا تو لیست منابع ارشد تربیتی روان بالینی هست؟ مگه روانشناسی بالینی هم
باید بره تربیتی خوند؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام مائده 


 


خیر روانشناسی بالینی جز منابع تربیتی نیست. برای زبان هم شما میتونید پکیج زبان مقدماتی رو انتخاب و سفارش بدید برای  راهنمایی های بیشتر با همکاران پذیرش تماس بگیرید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مریم احمدزاده
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ Iran
0
0
0

سلام. من میخوام جزوه های بالینی رو سفارش بدم . تو قسمت خرید جزوات دو تا جزوه بالینی و دوتا رشد هست با قیمت متفاوت. ؟ آیا تفاوت خاصی دارند؟ چون نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم و از طریق همین لینک میتونم سفارش بدم؟ و این که کتاب زبان سید محمدی رو هم میخوام ولی
از سایت نتونستم سفارش بدم آیا لینک متفاوتی داره ؟ و غیر از این کتاب آیا جزوه زبان کیهان هم هست چون من چنین چیزی داخل سایت ندیدم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ Iran
0
1
0

سلام مریم 


 


این مشکل به زودی برطرف میشه و شما میتونید خریدتون رو با موفقیت انجام بدید.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

بشری
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
0
0
0

سلام.اگر بخوام هم کنکور وزارت بهداشت و هم کنکور وزارت علوم رو شرکت کنم فقط با خوندن منابع وزارت بهداشت از پسش برمیام؟ و اینکه الان شروع کنم دیر نیست برای وزارت بهداشت؟؟؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ Iran
0
0
1

سلام بشری 


 


خیر تنها منابع وزارت بهداشت کافی نیست اما با یه برنامه ریزی دقیق میشه به هر دو هدف دست یافت. پیشنهاد میکنم حتما از مشاوره ی خانم مریم بی طرفان که تونستن تو هر دو کنکور رتبه بشن بهره مند بشید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

حنانه
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ Iran
0
0
0

سلام جزوه فیزیولوژی برای وزارت علوم ندارین؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ Canada
0
0
0

سلام حنانه
چرا که نه !
http://www.keyhanravan.ir/fa/product/view/247/

کیهان
رتبه یک ارشد و دکتری روانشناسی

معصومه رحیمی
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ Iran
5
0
1

با سلام.میخوام بدونم من که تغییر رشته ای هستم پکیج کامل روانشناسی تربیتی رو بگیرم کافیه؟و با خرید پک کامل مشاوره چند جلسه ای نصیبم میشه؟مشاورم رو میتونم خودم انتخاب کنم؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ United States
0
0
0

سلام معصومه 


 


بله میتونید کیفیت سنجی ها رو ببینید و برای پاسخ دهی به سوالاتتون از خدمات مشاوره رایگان(02166475618 الی 20) استفاده کنید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

عاطفه میدانی
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ Iran
0
0
0

سلام من جزوه آسیب شناسی و روانشناسی کودکان استثنائی رو میخوام.تو لیست جزوات دیدم ولی تو فروشگاه پیدا نکردم لطفا راهنماییم کنید.با تشکر

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ Iran
0
0
0

سلام عاطفه


 


جزوه ی کودکان استثناییمون که همه جا هست:)


به لینک زیر مراجعه نمایید


https://goo.gl/QnNTxX


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

آیت اله نجفی
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ Iran
0
0
0

سلام برای زبان تخصصی مشاوره ارشد هم جزوه دارید؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
0
0
0

سلام آقای نجفی


 


بله، برای زبان رشته مشاوره، یک کپسول شامل 1024 لغت تخصصی و عمومی تهیه کردیم که اطلاعاتش در لینک زیر قابل مشاهده هست:


http://www.keyhanravan.ir/fa/product/view/161


 


موفق باشید :)


گروه آموزشی کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
عاطفه
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ Russia
0
0
0

سلام، لطفا منابع جزوه روانشناسی رشد (۳۷۱ صفحه ای ) رو بفرمایین ، واینکه چه تفاوتی با جزوه بهداشت داره

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
0
0
0

سلام عاطفهمنابع این جزوه در فایل نمونه ای که برای دانلود گذاشتیم نوشته شده. 6 منبع داره که در صفحه ی 21 پی دی اف قابل مشاهده هست.

فرقش هم با جزوه رشد بهداشت این هست که منبع جزوه بهداشت فقط لورا برک هست.

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

نیلوفر قاضی
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ Russia
0
0
0

سلام اگر حضوری مراجعه کنیم می تونیم همون موقع پکیج کامل روانشناسی تربیتی رو دریافت کنیم آیا؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ Iran
0
0
0

سلام نیلوفر


 


بله البته که میتونید! :)


 


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


 


 

حمیده علیمردانی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ Russia
0
0
0

سلام کتاب DSM5 هم جزو منابع اعلام شده، جزوه اش رو ندارید؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ Iran
0
0
0

سلام حمیده


 


تا پیش از این یه جزوه جداگانه برای DSM5 داشتیم اما بعد از آخرین آپدیت جزواتمون، جزوه آسیب شناسی کاپلان، اون جزوه رو پوشش میده و دیگه نیازی نیست جزوه جداگانه ای براش مطالعه بشه :)


 


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مهتاب تمکینی
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ Iran
0
0
1

سلام من میخوام پکیج کامل روانشناسی عمومی بگیرم .نوشته شامل 9 کتاب میخواستم بدونم دقیقا چه دروسی هستن ممنونم از سایت و گروه آموزشی خوبتون

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ Iran
0
0
0

سلام مهتاب


 


اطلاعات کامل این پکیج جزوات رو در این لینک میتونید مشاهده بفرمایید:


http://www.kayhanravan.ir/fa/jozvehomoumi.aspx


 


موفق باشید :)


گروه آموزشی کیهان


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

saman jafari
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ Iran
0
0
0

سلام برای خرید پکیج کامل جزوات کاشناسی ارشد که شامل پکیج زبان ام میشه باید چیکار کرد؟ اینجا جزوات فقط به صورت تک تک هست !

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ Iran
0
0
0

سلام سامان

 

 لیست محصولات کمی نامرتب هست، بهتر دقت کنید میبینید که پکیج جزوات هم بدون بسته زبان و هم با بسته زبان، در لیستمون وجود داره :)

کلیک کنید

 

موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

 

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 

حمیده علیمردانی
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ Russia
0
0
0

سلام توی منابع فیزیولوژی ارشد بهداشت، کاپلان هم هست که جزوه فیزیولوژی رو شامل نمی شه (فقط کالات و معظمی ذکر شده) برای دریافت قسمت های فیزیولوژی کاپلان کدوم جزوه رو باید دریافت کنیم؟ (جزوه ی آسیب کاپلان فیزیولوژی رو هم پوشش داده؟)

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ Iran
0
0
1

سلام حمیده


 


بله بله جزوه کاپلان ویژه وزارت بهداشت ما، خلاصه ای از نکات مهم این منبع هست، نه صرفاً از دیدگاه آسیب شناسی، بلکه فیزیولوژی رو هم شامل میشه :)


 


 موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


 

فاطمه
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ Iran
0
0
1

سلام خسته نباشید.من میخوام کنکور ارشد بالینی وزارت بهداشت شرکت کنم و میخوام جزوه امار و روش تحقیق تهیه کنم کدوم جزوه رو باید بخرم ،ویژه دکتری؟اگر میشه راهنماییم کنید لطفا و لینک خرید جزوه مناسب رو قرار بدید واسم

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ Germany
0
<