تبلیغات بالای هدر

یک نکته مهم

 

 

دوستان عزیز توجه کنید: در صورتی که قصد خرید یک پکیج کامل را دارید، در مرحله انتخاب نحوه ارسال، گزینه "ارسال با پیک" را انتخاب کنید تا هزینه ای به حساب شما منظور نشود، چرا که هزینه ارسال پکیج کامل، رایگان می باشد.

 

 

 

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سراسری و دانشگاه آزاد

جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 2
(۴)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
پکیج جزوات کارشناسی ارشد گرایش بالینی - ویژه کنکور 99
(۴۱)
گرایش بالینی 99
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
کتاب های تست جامع 12 سال کنکور ارشد سراسری (2 جلد - همراه با پاسخ تشریحی کامل)
(۲۱)
شامل سوالات کنکورهای 1387 تا 1398
با تخفیف ویژه برای خرید 2 جلد
با پرداخت اینترنتی از 5درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
DVD راهکارهای موفقیت
(۳)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه روانشناسی رشد ارشد
(۴)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی بالینی
(۶)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه آسیب شناسی روانی ارشد - جلد 2
(۳)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۳)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
بانک تست جامع ارشد روانشناسی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد دوم
(۱۰)
شامل سوالات کنکور سال های 1393 تا 1398

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
بانک تست جامع ارشد روانشناسی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد اول
(۶)
شامل سوالات کنکور سال های 1387 تا 1392

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه علم النفس
(۳)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 1
(۸)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی
(۳)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آسیب شناسی روانی ارشد - جلد 1
(۳)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی سراسری و دانشگاه آزاد

جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 2
(۴)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
کتاب های تست جامع 12 سال کنکور ارشد سراسری (2 جلد - همراه با پاسخ تشریحی کامل)
(۲۱)
شامل سوالات کنکورهای 1387 تا 1398
با تخفیف ویژه برای خرید 2 جلد
با پرداخت اینترنتی از 5درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
DVD راهکارهای موفقیت
(۳)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه روانشناسی رشد ارشد
(۴)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آسیب شناسی روانی ارشد - جلد 2
(۳)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۳)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
پکیج جزوات کارشناسی ارشد گرایش عمومی - ویژه کنکور 99
(۴)
گرایش عمومی 99
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
بانک تست جامع ارشد روانشناسی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد دوم
(۱۰)
شامل سوالات کنکور سال های 1393 تا 1398

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
بانک تست جامع ارشد روانشناسی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد اول
(۶)
شامل سوالات کنکور سال های 1387 تا 1392

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی عمومی
(۵)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه علم النفس
(۳)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 1
(۸)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی
(۳)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آسیب شناسی روانی ارشد - جلد 1
(۳)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی سراسری و دانشگاه آزاد

بانک تست جامع ارشد تربیتی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد دوم
شامل سوالات کنکور سال های 1393 تا 1398

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
بانک تست جامع ارشد تربیتی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد اول
شامل سوالات کنکور سال های 1387 تا 1392

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 2
(۴)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
DVD راهکارهای موفقیت
(۳)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه روانشناسی رشد ارشد
(۴)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
پکیج جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی - ویژه کنکور 99
(۵)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه روانشناسی تربیتی
(۵)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۳)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه روانشناسی عمومی
(۵)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 1
(۸)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 2
(۴)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
بانک سوالات کنکور ارشد مشاوره با پاسخ تشریحی
(۲)
بانک سوالات کنکور ارشد مشاوره سال های 92 تا 96 با پاسخ تشریحی
DVD راهکارهای موفقیت
(۳)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
(۱)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!!
(۱)
دکتر منصور کوشا
ویژه رشته مشاوره

با پرداخت اینترنتی، از 5درصد تخفیف عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
(۱)
دکتر منصور کوشا
ویژه رشته مشاوره

با پرداخت اینترنتی، از 5درصد تخفیف عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
کپسول درس زبان ویژه رشته مشاوره
(۱)
شامل لغات تخصصی و عمومی
ویژه رشته مشاوره

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
کپسول درس آمار و روش تحقیق
(۳)
مجموعه مهمترین نکات از درس آمار و روش تحقیق
شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده توسط رتبه های برتر کنکور

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
پکیج جزوات کارشناسی ارشد رشته مشاوره - ویژه کنکور 99
(۲)
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره (سراسری و آزاد) 99

با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی
(۱)
ویژه کنکور ارشد مشاوره و راهنمایی

با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره
(۱)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی
(۱)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
دفتر برنامه ریزی
(۳)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه روانشناسی شخصیت
(۶)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 1
(۸)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

جزوه آمار و روش تحقیق (ارشد بهداشت و PhD) - جلد دوم
(۲)
ویژه دکتری تخصصی و کنکور وزارت بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آسیب شناسی روانی (کاپلان - بهداشت) - جلد 2
(۲)
کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
DVD راهکارهای موفقیت
(۳)
DVD راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی، با حضور رتبه های تک رقمی دانشگاه تهران و شهیدبهشتی

با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
جزوه روانشناسی بالینی ارشد بهداشت شامل 3 بخش: سلامت + مصاحبه بالینی (اتمر) + روانشناسی بالینی (کرامر)
مجموعه بالینی ارشد بهداشت، شامل سه جزوه: سلامت + مصاحبه بالینی (اتمر) + روانشناسی بالینی (کرامر) + کوری
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روانشناسی فیزیولوژیک-نوروسایکولوژی (کالات و معظمی - بهداشت)
(۳)
روانشناسی فیزیولوژیک-نوروسایکولوژی (بهداشت)
200 صفحه
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه آسیب شناسی روانی - اختلالات کودکی (کاپلان) - جلد 3
(۳)
آسیب شناسی روانی وزارت بهداشت (اختلالات کودکی) جلد 3

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
دفتر برنامه ریزی
(۳)
با خرید اینترنتی این محصول، از 5% تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید!
پکیج جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت - ویژه کنکور 99
(۱۴)
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99
ارسال پکیج در تهران: رایگان (پیک بادپا، 1 ساعت تا 1 روز کاری)
ارسال پکیج به سراسر ایران: رایگان (پست پیشتاز، 1 تا 4 روز کاری)
جزوه آمار و روش تحقیق (ارشد بهداشت و PhD) - جلد اول
(۴)
ویژه دکتری تخصصی و کنکور وزارت بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه ارزیابی روانشناختی (مارنات)
(۱۶)
(روانسنجی مارنات) - کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی شخصیت
(۶)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه نظریه های روان درمانی (کوری)
(۱)
کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه آسیب شناسی روانی (کاپلان - بهداشت) - جلد 1
(۲)
کنکور بهداشت

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.
جزوه روانشناسی رشد - بهداشت
(۱)
ویژه کنکور بهداشت
ویرایش ویژه کنکور 97

با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید
جزوه روانشناسی عمومی
(۵)
با پرداخت اینترنتی، از 5 درصد تخفیف ویژه عضویت در باشگاه کیهانی ها بهره مند شوید.

سامانه اظهار نظر

تینا
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ Iran
4
0
0

سلام برای اینکه دوگرایش بالینی و عمومی رو امتحان بدهیم باید پکیج بالینی باضافه کتاب عمومی رو سفارش بدهم ؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ Iran
5
0
0

سلام تینا 


 


بله بله پکیج بالینی و جزوه ی عمومی رو با هم سفارش بدید و یک جلسه خدمات مشاوره تخصصی رایگان رو دریافت کنید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

بیتا
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ Iran
5
0
1

سلام من تغییر رشته ای هستم و میخوام برای کنکور ارشد سراسری از جزوات کیهان استفاده کنم؟ به نظرتون فقط خواندن این جزوات کافی هست یا ابتدا کتابهای مربوطه رو بخونم و برای دور دوم از جزوات استفاده کنم ؟ممنونم

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ Iran
5
0
0

سلام شیما 


پاسخ به این سوال قدری تخصصی هست و بسته به اینکه شما روانشناسی خونده باشید یا نه و زمانی که می تونید برای مطالعه بگذارید تفاوت داره. اما اگر بخوایم به صورت کلی بگیم چون جزوات براساس منابع اصلی تدوین شده و تا به حال همون طور که میتونید براساس نتایج کیفیت سنجی ببینید ، آزمون خودشونو پس دادن برای دور اول هم میتونید از جزوات استفاده کنید. توصیه می کنیم برای دریافت راهنمایی های بیشتر از خدمات مشاوره رایگان کیهان (تماس با 02166475618 الی 20) استفاده بفرمایید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

p
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ Iran
5
1
0

سلام من میخام ارشد بالینی کودک و نوجوان بخونم پکیج کامل بالینی کفایت میکنه؟ منابع این دو گرایش یکییه؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ Iran
5
0
0

سلام دوست عزیز 


 


بله بله منابع این دو گرایش یکی هست و شما میتونید از همین پکیج استفاده بفرمایید.  در صورتی که دوست دارید با هر کدم از جزوات بیشتر آشنا بشید میتونید کیفیت سنجی جزوات رو هم مشاهده بفرمایید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

حمیده سادات علوی
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ Iran
4
0
0

سلام من ارزیابی روانشناختی (مارنات)رو برای گرایش ارشد بالینی وزارت بهداشت میخوام که تو.پکیج هست ولی من تکی میخوام خرید کنم نیست...بقیه کتاب هارو اضافه کردم به سبد خریدم اما این کتاب رو.پیدا نمی‌کنم که اضافه کنم به سبد خریدم

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ Iran
0
0
0

سلام مائده 


 


لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.


جزوه مارنات 


موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

نرگس کامکاردلاکه
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ Iran
5
0
0

سلام میخوام برای دو تا از دروس سی دی سفارش بدم ولی نتونستم اینترنتی این کارو انجام بدم میشه راهنماییم کنید

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ Iran
0
0
0

سلام نرگس 


 


لطفا با پذیرش تماس بگیرید تا همکاران ما به صورت دقیق تر شما رو راهنمایی کنند. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

سیده فاطمه حسینی
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
5
0
0

سلام خسته نباشین من لیسانس ادبیات دارم تصمیم دارم ارشد بالینی بخونم میخواسم پکیج بالینی رو تهیه کنم به نظرتون کافیه پکیج برای ارشد اونم تهران یا نیازع من منابع ام تهیه کنم؟

ناشناس
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام فاطمه 


 


پاسخ سوال شما بسیار مفصله و در قالب کامنت نمی گنجه لطفا از خدمات مشاوره رایگان کیهان استفاده بفرمایید(تماس با 02166475618 الی 20). 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ Iran
4
0
0

با سلام در قسمت خرید جزوات ارشد که مشترک بین سراسری و آزاد هستند جزوه ای برای زبان ذکر نشده ولی در قسمت خرید اختصاصی ارشد دانشگاه آزاد، دو کتاب با عنوان"کتاب راهنمای متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی" چاپ ششم انتشارات ارسباران و "کتاب متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی" چاپ هفتم انتشارات روان، از آقای سید محمدی قرار داده شده است من می خوام ارشد عمومی و بالینی سراسری شرکت کنم. آیا این دو کتاب، به درد امتحان سراسری هم می خوره یا حتما باید پکیج زبان کیهان رو که حدود 200 تومن میشه خریداری کنم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


کتاب اصلی سیدمحمدی و راتهنمای اون منبع اصلی زبان هستن که توصیه میشه حتما مطالعه بفرمایید. اما پکیج زبان مقدماتی و پیشرفته زبان منابع کمکی هستن که با توجه به سطح زبانتون میتویند یکی یا هر دو پکیج رو تهیه کنید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
0
0
0

با سلام و تشکر از شما و همکارانتان سال آینده می خوام ارشد عمومی و بالینی رو امتحان بدم. آیا منابع ارشد سراسری با دانشگاه آزاد فرق دارند؟ شما دو قسمت برای خرید قرار داده اید یکی مشترک بین سراسری و آزاد، و دیگری اختصاصی دانشگاه آزاد که در منابع دانشگاه آزاد، جزوه ای با عنوان "روانشناسی شخصیت " وجود داره که در منابع سراسری مطرح نشده، در پکیج عمومی و بالینی نیز نیست. اگه بخواهم آزاد هم امتحان بدم باید این کتاب رو هم تهیه کنم و بخونم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


خیر تفاوتی نداره چون کنکور هر دو مشترک هست.


 


موفق باشید:)


 


ا آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ Iran
5
0
0

با سلام و تشکر در منابع پیشنهادی کیهان برای درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (آدرس http://kayhanravan.ir/fa/kayhanmanabe.aspx ) گفته شده که مطالعه جزوه DSM5 کیهان بسیار لازمه و برگ برنده آزمونه. آیا با خرید و خواندن جزوات آسیب و کودکان استثنایی کیهان،
باز هم نیاز به خواندن جزوه DSM5 کیهان به صورت جداگانه هست یا اینکه آن دو کتاب، مطالب جزوه DSM5 کیهان را هم در بر دارند؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


بسیار ممنون از سوال به جاتون. بله بله جزوه ی آسیب شناسی کیهان براساس اخرین نسخه DSM5 نوشته شده و خیالتون از این بابت راحت باشه.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

زینب ظاهری
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ Iran
4
0
0

سلام .من جزوه روانشناسی بالینی خریدم به مدت یک هفته ولی هنوز به دستم نرسیده.کی فرستاده میشه

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام زینب 


 


با پذیرش تماس بگیرید تا از طریق پست درخواست شما بررسی بشه.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

Samane حسینی
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ Iran
4
0
0

سلام من مصاحبه بالینی اتمر و عیزیو معظمی و مارنات جزوات کیهانش رو میخوام چرا تو لیستتون نیست

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام رضا 


 


همه ی جزوات در قسمت خرید اینترنتی موجود هست، ارزیابی روانی مارنات در قسمت جزوات رشته ی مشاوره و رشته ی روانشناسی بالینی وزارت بهداشت رو در قسمت روانشناسی وزارت بهداشت میتونید پیدا کنید.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

مائده اسمعیل زاده
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ Iran
4
0
0

سلام، من پکیج زبان و میخوام که شامل سی دی ،متون و جزوه لغات هست اما تو منابع فروشگاه پیداش نمیکنم! من زبان روان شناسی تربیتی ارشد و میخوام! راهنمایی کنید در این مورد سوال دیگه اینکه چرا تو لیست منابع ارشد تربیتی روان بالینی هست؟ مگه روانشناسی بالینی هم
باید بره تربیتی خوند؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام مائده 


 


خیر روانشناسی بالینی جز منابع تربیتی نیست. برای زبان هم شما میتونید پکیج زبان مقدماتی رو انتخاب و سفارش بدید برای  راهنمایی های بیشتر با همکاران پذیرش تماس بگیرید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!