تبلیغات بالای هدر

ثبت نام کلاس های نکته و تست آنلاین کیهان ویژه کنکور دکتری تخصصی

پکیج کلاس های نکته و تست آنلاین ویژه آزمون دکتری 99 روانشناسی (تا 30% تخفیف تا پایان دی ماه)
شامل درس های: استعداد تحصیلی، زبان تخصصی روانشناسی، آسیب شناسی روانی، نوروسایکولوژی، روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، آمار و روش تحقیق
زمان تشکیل کلاس ها: بهمن 98
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - آمار و روش تحقیق (20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: دکتر بسطامی
دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - روانشناسی شخصیت (20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: صادق فلاح
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 و 17 کنکور ارشد و دکتری
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - نوروسایکولوژی (20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - روانشناسی رشد (20% تخفیف تا پایان دی ماه)
(۲)
مدرس: آقای دکتر نیک منش
دانشجوی دکتری روانشناسی
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - آسیب شناسی روانی (20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: آقای دکتر نیک منش
روانشناس بالینی
دانشجوی دکتری روانشناسی
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - زبان تخصصی دکتری روانشناسی (20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: صادق فلاح
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 و 17 کنکور ارشد و دکتری
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - استعداد تحصیلی (20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98

ثبت نام در کلاس های نکته و تست آنلاین ویژه کنکور کارشناسی ارشد

پکیج کلاس های نکته و تست آنلاین - گرایش عمومی ویژه کنکور ارشد 99 
(تا 30% تخفیف تا پایان دی ماه)
شامل:آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی،علم النفس ،روانشناسی بالینی یا عمومی،فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان،روانشناسی رشد،زبان تخصصی روانشناسی،آمار و روش تحقیق
زمان : اسفند 98- فروردین 99
پکیج کلاس های نکته و تست آنلاین - گرایش بالینی ویژه کنکور ارشد 99 
(تا 30% تخفیف تا پایان دی ماه)
شامل:آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی،علم النفس ،روانشناسی بالینی یا عمومی،فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان،روانشناسی رشد،زبان تخصصی روانشناسی،آمار و روش تحقیق
زمان : اسفند 98- فروردین 99
کلاس نکته و تست آنلاین - روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
(20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98

زمان تشکیل : فروردین 99
کلاس نکته و تست آنلاین - آمار و روش تحقیق
(20% تخفیف تا پایان دی ماه)
(۲)
مدرس: مالک بسطامی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 9 و 10 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : فروردین 99
کلاس نکته و تست آنلاین - زبان تخصصی
(20% تخفیف تا پایان دی ماه)
(۲)
مدرس: صادق فلاح
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 و 17 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : اسفند 98
کلاس نکته و تست آنلاین - علم النفس
(20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: سحر احسانی
دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران
رتبه 7 کنکور ارشد روانشناسی عمومی 95

زمان تشکیل : فروردین 99
کلاس نکته و تست آنلاین - روانشناسی عمومی
(20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: سحر احسانی
دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران
رتبه 7 کنکور ارشد روانشناسی عمومی 95

زمان تشکیل : اسفند 98
کلاس نکته و تست آنلاین - روانشناسی رشد
(20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : اسفند 98
کلاس نکته و تست آنلاین - آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی
(20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : اسفند 98
کلاس نکته و تست آنلاین - روانشناسی بالینی
(20% تخفیف تا پایان دی ماه)
مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : اسفند 98
logo-samandehi