تبلیغات بالای هدر

ثبت نام کلاس های نکته و تست آنلاین کیهان ویژه کنکور دکتری تخصصی

نکته و تست دکتری - دروس عمومی «علوم انسانی»
* زبان عمومی و استعداد تحصیلی *
(با تخفیف ویژه)
مدرسین:

زبان: روح الله صولت رتبه 1 دکتری 98

استعداد: امیررضا فتح الهی رتبه 1 ارشد 94
پکیج کلاس های نکته و تست آنلاین ویژه آزمون دکتری 99 روانشناسی
(تا 25% تخفیف به مدت محدود)
شامل درس های: استعداد تحصیلی، زبان تخصصی روانشناسی، آسیب شناسی روانی، نوروسایکولوژی، روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، آمار و روش تحقیق
زمان تشکیل کلاس ها: بهمن 98
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - آمار و روش تحقیق
(15% تخفیف به مدت محدود)
(۱)
مدرس: دکتر بسطامی
دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - روانشناسی شخصیت 
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: صادق فلاح
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 و 17 کنکور ارشد و دکتری
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - نوروسایکولوژی 
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - روانشناسی رشد 
(15% تخفیف به مدت محدود)
(۲)
مدرس: آقای دکتر نیک منش
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - آسیب شناسی روانی
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: آقای دکتر نیک منش
روانشناس بالینی
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - زبان تخصصی دکتری روانشناسی 
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: روح الله صولت
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران
رتبه 1 کنکور دکتری 98
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - استعداد تحصیلی
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98

ثبت نام در کلاس های نکته و تست آنلاین ویژه کنکور کارشناسی ارشد

پکیج کلاس های نکته و تست ارشد - گرایش عمومی ویژه کنکور ارشد 99 
(تا 25% تخفیف به مدت محدود)
شامل:آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی،علم النفس ،روانشناسی بالینی یا عمومی،فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان،روانشناسی رشد،زبان تخصصی روانشناسی،آمار و روش تحقیق
زمان : اسفند 98- فروردین 99
پکیج کلاس های نکته و تست ارشد - گرایش بالینی ویژه کنکور ارشد 99 
(تا 25% تخفیف به مدت محدود)
شامل:آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی،علم النفس ،روانشناسی بالینی یا عمومی،فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان،روانشناسی رشد،زبان تخصصی روانشناسی،آمار و روش تحقیق
زمان : اسفند 98- فروردین 99
کلاس نکته و تست ارشد - روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98

زمان تشکیل : فروردین 99
کلاس نکته و تست ارشد - آمار و روش تحقیق
(15% تخفیف به مدت محدود)
(۲)
مدرس: مالک بسطامی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 9 و 10 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : فروردین 99
کلاس نکته و تست ارشد - زبان تخصصی
(15% تخفیف به مدت محدود)
(۲)
مدرس: صادق فلاح
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 و 17 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : اسفند 98
کلاس نکته و تست ارشد - علم النفس
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: سحر احسانی
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران
رتبه 7 کنکور ارشد روانشناسی عمومی 95

زمان تشکیل : فروردین 99
کلاس نکته و تست ارشد - روانشناسی عمومی
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: سحر احسانی
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران
رتبه 7 کنکور ارشد روانشناسی عمومی 95

زمان تشکیل : اسفند 98
کلاس نکته و تست ارشد - روانشناسی رشد
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : اسفند 98
کلاس نکته و تست ارشد- آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : اسفند 98
کلاس نکته و تست ارشد - روانشناسی بالینی
(15% تخفیف به مدت محدود)
مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل : اسفند 98
logo-samandehi