کیهان روان/بانک تست/تست درس به درس

مجموعه کتاب های تست کیـهان

کتاب‌های جامع کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

مجموعه کتاب های تست طبقه بندی شده کیهان

"تست زدن" در راستای ارزیابی داشته ها و آموخته ها، همواره یکی از عناصر اساسی در فرایند آماده سازی برای کنکور   بوده است که در رشته ای چون روانشناسی که با مباحث حجیم و شبیه به هم مواجه هستیم، این نیاز بیش از هر زمان احساس می شود.  همانطور که می دانید، تست زدن در مواقع گوناگون و در چهار مرحله کلی باید صورت گیرد:
1-  پیش از شروع مطالعات: مرور سوالات کنکور 2-1 سال  گذشته، برای هر درس، برای آشنایی با فضای کلی سوالات
2-  هنگام مطالعات: مرور تست های طبقه بندی شده انتهای هر فصل از مطلب مطالعه شده
3-  پس از دو دور مطالعه: زدن تست های فراوان کنکوری از هر درس و کسب تسلط نسبی بر مطالب
4-  نزدیک به کنکور: زدن تست های سالانه (ده سال گذشته) و شرکت در آزمون های جامع، جهت سازماندهی نهایی
برای مرحله اول، جلد 1 و 2 کتاب تست جامع  کیهان که شامل سوالات سال های  اخیر کنکور  ارشد و دکتری روانشناسی و پاسخ تشریحی آن است، در اختیارتان قرار دارد. برای دور دوم، در اغلب جزوات کیهان، در انتهای هر فصل سوالات طبقه بندی شده ای در دسترس است. برای دور چهارم هم از آزمون های کنکورهای سال های گذشته یا آزمون های آنلاین  آزمایشی جامع کیهان  استفاده می کنیم. این مجموعه در پاسخ به نیاز شما در مرحله سوم تست زنی تهیه شده است، یعنی تست های فراوان کنکور  از هر درس. 
 
با توجه به مطالب گفته شده  بانک کتاب های تست طبقه بندی شده کیهان به صورت پکیج برای گرایش های مختلف و به صورت تک درس جهت تسلط  داوطلبان کنکور ارشد و دکتری روانشناسی بر مطالب خوانده شده  برای دروس زیر تهیه شده  است :
 

روانشناسی بالینی،  آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی ،  روانشناسی رشد، روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان،آمار و روش تحقیق ،  علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ،روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی شخصیت 

 

خرید کتاب های تست طبقه بندی شده درس به درس ویژه کنکور کارشناسی ارشد

کتاب تست نوروسایکولوژی (با پاسخ تشریحی)

410

(۲ رای)
کتاب تست نوروسایکولوژی موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی شامل 500 تست تالیفی به همراه پاسخ تشریحی و نکات مهم و کلیدی
پکیج کتاب تست طبقه بندی شده درس به درس ویژه کنکور ارشد بالینی بهداشت

283

(۱۱ رای)
پکیج کتاب تست طبقه بندی شده درس به درس ویژه کنکور ارشد بالینی بهداشت
پکیج بانک تست های طبقه بندی شد ه درس به درس
پکیج کتاب تست طبقه بندی شده درس به درس ویژه کنکور ارشد گرایش بالینی

74

(۱۴ رای)
بانک تست طبقه بندی شده درس به درس موسسه کیهان ویژه کنکور کارشناسی ارشد بالینی مجموع ای کامل برای داوطلبان
پکیج کتاب تست طبقه بندی شده درس به درس ویژه کنکور ارشد تربیتی

213

(۳ رای)
پکیج کتاب تست کنکور ارشد روانشناسی تربیتی تهیه شده توسط موسسه کیهان ، شامل مجموعه ای کامل از تستهای تمام دروس ، همراه با پاسخ تشریحی
کتاب تست روانشناسی تربیتی (با پاسخ تشریحی)

212

(۳ رای)
کتاب تست روانشناسی تربیتی موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی تربیتی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر ، همراه با پاسخ تشریحی
کتاب تست روانشناسی شخصیت (با پاسخ تشریحی)

94

(۳ رای)
کتاب تست روانشناسی شخصیت موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر
پکیج کتاب تست طبقه بندی شده درس به درس ویژه کنکور ارشد گرایش عمومی

75

(۶ رای)
پکیج کتاب های تست طبقه بندی شده ی کنکور ارشد روانشناسی عمومی درس به درس موسسه کیهان
کتاب تست روانشناسی بالینی (با پاسخ تشریحی)

42

(۸ رای)
خرید تست ظبقه بندی شده،کتاب تست رواشناسی بالینی موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی شامل 640 تست درس به درس تالیفی همراه با پاسخ تشریحی
کتاب تست روانشناسی عمومی (با پاسخ تشریحی)

48

(۳ رای)
کتاب تست روانشناسی عمومی موسسه کیهان خرید ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ های کامل تشریحی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر
کتاب تست درس علم النفس (با پاسخ تشریحی)

47

(۲ رای)
کتاب تست علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل 640 تست تالیف و طراحی شده توسط اساتید برتر
کتاب تست روانشناسی فیزیولوژیک (با پاسخ تشریحی)

46

(۲ رای)
کتاب تست روانشناسی فیزیولوژیک موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل تست های تالیفی برمبنای تغییرات سوالات کنکور
کتاب تست آمار و روش تحقیق (با پاسخ تشریحی)

45

(۳ رای)
کتاب تست آمار و روش تحقیق موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر
کتاب تست روانشناسی رشد (با پاسخ تشریحی)

44

(۲ رای)
کتاب تست روانشناسی رشد موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر
کتاب تست آسیب شناسی و کودکان استثنایی (با پاسخ تشریحی)

43

(۳ رای)
کتاب تست آسیب شناسی و کودکان استثنایی موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر تهیه شده است

خرید کتاب های تست طبقه بندی شده درس به درس ویژه کنکور دکتری تخصصی

کتاب تست نوروسایکولوژی (با پاسخ تشریحی)

410

(۲ رای)
کتاب تست نوروسایکولوژی موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی شامل 500 تست تالیفی به همراه پاسخ تشریحی و نکات مهم و کلیدی
پکیج کتاب تست طبقه بندی شده درس به درس ویژه کنکور دکتری روانشناسی

191

(۱۰ رای)
پکیج بانک تست های طبقه بندی شده درس به درس موسسه کیهان و مجموعه ای کامل همراه با اخرین تغییرات ویژه ی کنکور دکتری روانشناسی
کتاب تست روانشناسی شخصیت (با پاسخ تشریحی)

94

(۳ رای)
کتاب تست روانشناسی شخصیت موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر
کتاب تست روانشناسی بالینی (با پاسخ تشریحی)

42

(۸ رای)
خرید تست ظبقه بندی شده،کتاب تست رواشناسی بالینی موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی شامل 640 تست درس به درس تالیفی همراه با پاسخ تشریحی
کتاب تست روانشناسی رشد (با پاسخ تشریحی)

44

(۲ رای)
کتاب تست روانشناسی رشد موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر
کتاب تست آسیب شناسی و کودکان استثنایی (با پاسخ تشریحی)

43

(۳ رای)
کتاب تست آسیب شناسی و کودکان استثنایی موسسه کیهان ویژه داوطلبان کنکور ارشد رواشناسی همراه با پاسخ تشریحی شامل تست های پر تکرار سال های اخیر تهیه شده است

سامانه اظهار نظر

نادیا اسلامی
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ Iran
0
0
0

سلام ببخشید من کارشناسی ژنتیک هستم ارشد میخوام روانشناسی بالینی شرکت کنم کپسولها رو تهیه کردم اما جزوات عقط رشد و اسیب و بالینی و امار وکتاب زبان سید محمدی کتاب تست هم کامل تهیه کنم با این منابع وقت گذاشتن دولتی شیراز و میارم واینکه مزیت های رتبه ای کنکور چیه ممنونم

مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ Iran
5
0
1

سلام نادیا

پیشنهاد میکنم در طرح مشاوره رایگان کیهان شرکت کنید، تا مشاورین دقیق تر برای کنکور راهنمایی تان کنند.

مشاوره رایگان

موفق باشید:) 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp


M.C
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ Iran
0
1
0

با سلام لطفآ کتابِ تستی که برای همه ی‌ گرایشهای آزمون روانشناسی ارشد کاربرد داشته باشه و دارای پاسخ کاملآ واضح و تشریحی باشه رو معرفی میکنید..؟

مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۲/۱۲
5
1
0

سلام دوست گرامی

اگر منظورتان  را درست متوجه شده باشم و  کتاب تست جامعی  بخواهید که برای تمامی گرایش های ارشد قابل استفاده باشد، باید بگویم که متاسفانه نداریم .اما برای  درسی مثل آمار و روش تحقیق  که در تمامی گرایش های ارشد وجود دارد کتاب تست درس به درس داریم که می توانید از فروشگاه کیهان تهیه فرمایید.

 

موفق باشید:) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp


Nooshin
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ Germany
0
1
0

سلام من ارشد روانشناسی تربیتی می خوام شرکت کنم کتاب تست روانشناسی تربیتی و رشد برای ارشد روانشناسی تربیتی هست؟

مدیر سایت
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ Germany
5
0
1

سلام نوشین


بله کتاب تست تربیتی و رشد برای  کنکور ارشد تربیتی است.و می  تونه برای درک بهتر مطالب بسیار مفید باشد.


موفق باشید:)

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

همین حالا با ما در ارتباط باشید:


Image result for whatsapp


کوثر
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ Iran
5
0
0

سلام من میخام کتابای تست روانشناسی بالینی رو سفارش بدم باید چکارکنم

ناشناس
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ Iran
5
0
0

سلام کوثر 


 


شما میتونید با شماره های 02166475618 الی 20 تماس بگیرید و سفارشتون رو ثبت کنید و یا از طریق لینک زیر خرید اینترنتی داشته باشید. 


 


خرید بانک تست روانشناسی بالینی 


 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


محسن عابدی
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ Iran
5
0
0

سلام مجموعه تست 10سالکنکور برای ارشد هست یادکتری؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ Iran
5
0
0

در حال حاضر (پاییز 97) سه مجموعه ی بانک تست کامل در کیهان وجود دارد: 1. بانک تست 11 سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی 2. بانک تست 7-6 سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 3. بانک تست 6-5 سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد مشاوره داوطلبان گرامی کنکور دکتری برای تسلط بیشتر بر مطالب می توانند از این مجموعه ها نهایت استفاده را ببرند.


ابراهیم رستمی
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ Iran
5
1
1

سلام و خسته نباشید خدمت شما...ببخشید برای سوالات درس به درس کنکور وزارت بهداشت(همه ی دروس) باید چه کتابی از موسسه ی شما سفارش بدیم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ Iran
5
0
3

سلام ابراهیم. 1. پکیج بانک تست درس به درس ویژه کنکور وزارت بهداشت: http://www.keyhanravan.ir/fa/product/view/283 2. بانک سوالات کنکورهای 7-6 سال اخیر وزارت بهداشت: http://www.keyhanravan.ir/fa/product/view/180/ موفق باشید :)


Sajad
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ Iran
5
0
0

سلام.این تست ها ،تالیفی هستند یا تست های کنکور سال های پیش؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ Iran
5
0
0

سلام سجاد


 


90 درصد سوالات در بانک تست های درس به درس کیهان، از کنکورهای 15 تا 20 سال اخیر جمع آوری  شده اند و مقداری هم تالیف رتبه های برتر کنکور هستند :)


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

سعیده
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ Iran
5
2
0

سلام وقتتون بخیر مجموعه تست هایی که برا اسیب گذاشتین اسیب ارشد وزارت بهداشت کاپلان رو هم پوشش میده یا مخصوص علوم ؟؟؟😊

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ Iran
5
0
0

سلام سعیده


 


هر دو رو پوشش میده :)


 


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


سارا
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ Iran
5
0
0

سلام سه شنبه هفته قبل مجموعه تست سفارش دادم پس کی به دستم میرسه؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ Iran
5
0
0

سلام سارا


 


معمولاً بسته ها حداکثر بعد از یک هفته به مقصد میرسن، اگر هفت روز کاری گذشته و هنوز به دستتون نرسیده با دفتر گروه تماس بگیرید و شماره سفارشتون رو بفرمایید تا فوراً پیگیری بشه :)


 


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


 


nazi
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ Iran
5
0
0

سلام اسم اصلی سایت keyhanran هست یاkayhanrsvan? وقتی سرچ میکنم دو تا سایت تقریباً مشابه بالا میاد

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ Iran
5
0
0

سلام نازی


 


سایت اصلی ما kayhanravan.ir هست و آدرس keyhanravan.ir فقط برای خرید اینترنتی جزوات و امکانات مشاوره ای ما هست :)


 


موفق باشید


گروه آموزشی کیهان


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


مریم فیاض
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ Iran
5
0
0

خیلی عالی

فاطمه
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ Iran
5
0
0

سلام من تست ارشد روانشناسی بالینی میخوام سفارش بدم تا چه روزی به دستم میرسه؟

مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ Iran
0
0
0

سلام فاطمه

 

 اگر با پیک بخواید ارسال بشه، یک روزه ولی با پست حدود 4 روز و نهایتاً یک هفته طول میکشه :)

 

 موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی


فاطمه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ Iran
5
0
0

سلام من میخوام کتاب تست برای کنکور بالینی از سایت شما بخرم چه قدر طول میگشه که به دستم برسه

مدیر سایت
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ Iran
0
0
0

سلام فاطمه

 

 اگر تا آخر وقت امروز (24 اسفند ماه) سفارشتون رو ثبت کنید، تا پیش از سال نو به دستتون میرسه، در غیر این صورت بعد از تعطیلات نوروز (هفته دوم فروردین به بعد) به دستتون میرسه :)

 

 موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسینام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

  • تهران - خیابان انقلاب - خیابان 12 فروردین - کوچه ی نوروز - پلاک 4 - واحد 3
  • 66475618-66475619-66475620
  • 66460268-66487212-6648930