کیهان روان/جزوات ارشد

منابع ارشد روانشناسی

منابع کنکور ارشد روانشناسی معرفی شده  توسط موسسه کیهان همراه با به روز رسانی و اعمال آخرین تغییرات کنکور ،منبع اصلی مطالعاتی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد.

 منابع  گرایش‌های بالینی و عمومی کنکور ارشد روانشناسی عبارتند از روانشناسی بالینی(فقط برای متقاضیان گرایش بالینی (،روانشناسی رشد ،زبان تخصصی روانشناسی ،روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی) و کودکان استثنایی ،آمار و روش تحقیق در روانشناسی ،روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ،علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ، روانشناسی عمومی (فقط برای داوطلبان گرایش عمومی) در گرایش‌ روانشناسی تربیتی  کنکور ارشد روانشناسی، دروس شامل روانشناسی تربیتی ، روانشناسی رشد ،روانشناسی عمومی ،آمار و روش تحقیق ،متون روانشناسی به زبان انگلیسی ازمنابع کنکور می باشند .   منابع ارشد مشاوره  دروس زبان عمومی و تخصصی ،آمار و روش تحقیق ،مبانی مشاوره و راهنمایی، روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره ،نظریه های مشاوره و روان درمانی ،کاربرد آزمون های روانی در مشاوره ،روانشناسی شخصیت می باشند .منابع ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت عبارتند از آمار و روش تحقیق ، روانشناسی رشد بهداشت ، روانشناسی عمومی ، آسیب شناسی کاپلان در سه جلد ،  روانشناسی شخصیت ، فیزیولوژیک بهداشت ، ارزیابی روانشناختی مارنات ، بالینی بهداشت ، نظریه های روان درمانی کوری.

منابع درس آمار  وروش تحقیق در همه ی گرایش ها بجز ارشد بهداشت مشترک می باشد . منابع گرایش های بالینی و عمومی وزارت عموم مانند هم هستند و تنها تفاوت آنها در روانشناسی عمومی و بالینی می باشد . روانشناسی شخصیت در بین گرایش های بالینی ارشد بهداشت و مشاوره مشترک هستند.

 

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سراسری و دانشگاه آزاد

"بسته راهنمای شروع" ویژه کنکور ارشد روانشناسی و مشاوره

416

شروع مسیر موفقیت در کنکور با "پکیج شروع" کیهان،
با اولین ها شروع کن !
پکیج زبان ویژه ارشد روانشناسی

414

خرید کتاب متون روانشناسی سید محمدی از فروشگاه کیهان (شامل مرجع و راهنما)
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 2

382

(۱۲ رای)
خرید جزوه آمار و روش تحقیق کنکورارشد روانشناسی خرید کتاب جزوه موسسه کیهان با ویرایش جدید به همراه تست های طبقه بندی شده
پکیج جزوات کارشناسی ارشد گرایش بالینی - ویژه کنکور 1401

61

(۶۵ رای)
خرید پکیج جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی موسسه کیهان ، فروش اینترنتی کلیه دروس مربوط به این گرایش برای داوطلبان کنکور ارشد 1401 تهیه شده است
کتاب های تست جامع 12 سال کنکور ارشد سراسری (2 جلد - همراه با پاسخ تشریحی کامل) - سوالات کنکور ارشد بالینی و عمومی

114

(۳۱ رای)
کتاب سوالات کنکور ارشد بالینی و عمومی - بهترین کتاب های تست کنکور ارشد بالینی، بانک تست روانشناسی بالینی و عمومی شامل سوالات 12 سال کنکور ارشد روانشناسی
جزوه روانشناسی رشد ارشد

169

(۱۴ رای)
جزوه روانشناسی رشد موسسه کیهان مطابق با آخرین تغییرات کنکور ارشد روانشناسی ویرایش شده توسط رتبه برتر کنکور ارشد.
جزوه روانشناسی بالینی

173

(۹ رای)
جزوه روانشناسی بالینی موسسه کیهان خلاصه مطلب همراه با آخرین تغییرات مناسب ، برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی
جزوه روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

247

(۹ رای)
جزوه روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان موسسه کیهان با تلفیقی از منابع کنکور ارشد سراسری ، کنکور ارشد آزاد و کنکور وزارت بهداشت
جزوه آسیب شناسی روانی ارشد - جلد 2

145

(۸ رای)
جزوه آسیب شناسی روانی موسسه کیهان ویژه ی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ، همراه با آخرین تغییرات منابع
دفتر برنامه ریزی

83

(۶ رای)
دفتر برنامه ریزی تهیه شده توسط موسسه کیهان ابزار کاربردی جهت مدیریت زمان و بررسی عملکرد داوطلبان برای آمادگی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی
بانک تست جامع ارشد روانشناسی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد دوم

41

(۱۲ رای)
کتاب تست جامع موسسه کیهان جهت استفاده ی داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ، شامل سوالات سالهای گذشته ی کنکور در دو جلد تهیه شده است
​شامل سوالات کنکور سال های 1393 تا 1398
بانک تست جامع ارشد روانشناسی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد اول

40

(۸ رای)
کتاب تست جامع موسسه کیهان مناسب برای داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی در برگیرنده کامل ترین مجموعه ار سوالات سالهای گذشته ی کنکور در دو جلد تهیه شده است .
جزوه علم النفس

16

(۶ رای)
جزوه علم النفس موسسه کیهان با مطالبی جامع و قابل فهم همراه با آخرین تغییرات کنکور ارشد و نکات کاربردی
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 1

15

(۱۲ رای)
جزوه آمار و روش تحقیق تهیه شده توسط موسسه کیهان با ویرایش جدید و در دوجلد به همراه تست های طبقه بندی شده کنکور ارشد روانشناسی
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی

14

(۶ رای)
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی موسسه کیهان جهت یاری دواطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی با اخرین تغییرات و کلیه منابع تدوین شده است
جزوه آسیب شناسی روانی ارشد - جلد 1

13

(۵ رای)
جزوه آسیب شناسی روانی موسسه کیهان در دو جلد ویژه کنکور ارشد روانشناسی همگام با آخرین تغییرات و منابع برای بدست آوردن نتیجه ی مطلوب در کنکور تهیه شده است

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی سراسری و دانشگاه آزاد

"بسته راهنمای شروع" ویژه کنکور ارشد روانشناسی و مشاوره

416

شروع مسیر موفقیت در کنکور با "پکیج شروع" کیهان،
با اولین ها شروع کن !
پکیج زبان ویژه ارشد روانشناسی

414

خرید کتاب متون روانشناسی سید محمدی از فروشگاه کیهان (شامل مرجع و راهنما)
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 2

382

(۱۲ رای)
خرید جزوه آمار و روش تحقیق کنکورارشد روانشناسی خرید کتاب جزوه موسسه کیهان با ویرایش جدید به همراه تست های طبقه بندی شده
کتاب های تست جامع 12 سال کنکور ارشد سراسری (2 جلد - همراه با پاسخ تشریحی کامل) - سوالات کنکور ارشد بالینی و عمومی

114

(۳۱ رای)
کتاب سوالات کنکور ارشد بالینی و عمومی - بهترین کتاب های تست کنکور ارشد بالینی، بانک تست روانشناسی بالینی و عمومی شامل سوالات 12 سال کنکور ارشد روانشناسی
جزوه روانشناسی رشد ارشد

169

(۱۴ رای)
جزوه روانشناسی رشد موسسه کیهان مطابق با آخرین تغییرات کنکور ارشد روانشناسی ویرایش شده توسط رتبه برتر کنکور ارشد.
جزوه روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

247

(۹ رای)
جزوه روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان موسسه کیهان با تلفیقی از منابع کنکور ارشد سراسری ، کنکور ارشد آزاد و کنکور وزارت بهداشت
جزوه آسیب شناسی روانی ارشد - جلد 2

145

(۸ رای)
جزوه آسیب شناسی روانی موسسه کیهان ویژه ی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ، همراه با آخرین تغییرات منابع
دفتر برنامه ریزی

83

(۶ رای)
دفتر برنامه ریزی تهیه شده توسط موسسه کیهان ابزار کاربردی جهت مدیریت زمان و بررسی عملکرد داوطلبان برای آمادگی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی
پکیج جزوات کارشناسی ارشد گرایش عمومی - ویژه کنکور 1401

63

(۶ رای)
پکیج جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی موسسه کیهان مجموعه ای کامل برای کنکور ارشد 1401
بانک تست جامع ارشد روانشناسی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد دوم

41

(۱۲ رای)
کتاب تست جامع موسسه کیهان جهت استفاده ی داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ، شامل سوالات سالهای گذشته ی کنکور در دو جلد تهیه شده است
​شامل سوالات کنکور سال های 1393 تا 1398
بانک تست جامع ارشد روانشناسی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد اول

40

(۸ رای)
کتاب تست جامع موسسه کیهان مناسب برای داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی در برگیرنده کامل ترین مجموعه ار سوالات سالهای گذشته ی کنکور در دو جلد تهیه شده است .
جزوه روانشناسی عمومی

18

(۷ رای)
جزوه روانشناسی عمومی خرید انلاین موسسه کیهان همراه با بررسی و اعمال آخرین تغییرات ، مناسب برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی
جزوه علم النفس

16

(۶ رای)
جزوه علم النفس موسسه کیهان با مطالبی جامع و قابل فهم همراه با آخرین تغییرات کنکور ارشد و نکات کاربردی
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 1

15

(۱۲ رای)
جزوه آمار و روش تحقیق تهیه شده توسط موسسه کیهان با ویرایش جدید و در دوجلد به همراه تست های طبقه بندی شده کنکور ارشد روانشناسی
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی

14

(۶ رای)
جزوه روانشناسی کودکان استثنائی موسسه کیهان جهت یاری دواطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی با اخرین تغییرات و کلیه منابع تدوین شده است
جزوه آسیب شناسی روانی ارشد - جلد 1

13

(۵ رای)
جزوه آسیب شناسی روانی موسسه کیهان در دو جلد ویژه کنکور ارشد روانشناسی همگام با آخرین تغییرات و منابع برای بدست آوردن نتیجه ی مطلوب در کنکور تهیه شده است

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی سراسری و دانشگاه آزاد

"بسته راهنمای شروع" ویژه کنکور ارشد روانشناسی و مشاوره

416

شروع مسیر موفقیت در کنکور با "پکیج شروع" کیهان،
با اولین ها شروع کن !
پکیج زبان ویژه ارشد روانشناسی

414

خرید کتاب متون روانشناسی سید محمدی از فروشگاه کیهان (شامل مرجع و راهنما)
کتاب های تست جامع سال های اخیر کنکور ارشد سراسری (2 جلد - همراه با پاسخ تشریحی کامل) - سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی

403

(۱ رای)
کتاب سوالات کنکور ارشد تربیتی - بهترین کتاب های تست جامع موسسه کیهان بانک تست روانشناسی تربیتی شامل سوالات 12 سال کنکور ارشد روانشناسی
بانک تست جامع ارشد تربیتی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد دوم

393

(۱ رای)
کتاب تست جامع ارشد روانشناسی تربیتی موسسه کیهان مناسب برای داوطلبان کنکور ارشد در برگیرنده کامل ترین مجموعه ار سوالات سالهای گذشته ی کنکور در دو جلد تهیه شده است
بانک تست جامع ارشد تربیتی کیهان (کنکورهای سال های اخیر) - جلد اول

392

(۱ رای)
کتاب تست جامع کنکور ارشد روانشناسی تربیتی موسسه کیهان مجموعه ای کامل در برگیرنده مجموعه ای از سوالات سالهای گذشته ی کنکور
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 2

382

(۱۲ رای)
خرید جزوه آمار و روش تحقیق کنکورارشد روانشناسی خرید کتاب جزوه موسسه کیهان با ویرایش جدید به همراه تست های طبقه بندی شده
جزوه روانشناسی رشد ارشد

169

(۱۴ رای)
جزوه روانشناسی رشد موسسه کیهان مطابق با آخرین تغییرات کنکور ارشد روانشناسی ویرایش شده توسط رتبه برتر کنکور ارشد.
پکیج جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی - ویژه کنکور 1401

248

(۵ رای)
پکیج جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در موسسه کیهان تهیه شده است و شامل نکات و منابع و سوالات هماره با آخرین تعییرات جهت امادگی داوطلبان کنکور ارشد
دفتر برنامه ریزی

83

(۶ رای)
دفتر برنامه ریزی تهیه شده توسط موسسه کیهان ابزار کاربردی جهت مدیریت زمان و بررسی عملکرد داوطلبان برای آمادگی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی
جزوه روانشناسی عمومی

18

(۷ رای)
جزوه روانشناسی عمومی خرید انلاین موسسه کیهان همراه با بررسی و اعمال آخرین تغییرات ، مناسب برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 1

15

(۱۲ رای)
جزوه آمار و روش تحقیق تهیه شده توسط موسسه کیهان با ویرایش جدید و در دوجلد به همراه تست های طبقه بندی شده کنکور ارشد روانشناسی

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

"بسته راهنمای شروع" ویژه کنکور ارشد روانشناسی و مشاوره

416

شروع مسیر موفقیت در کنکور با "پکیج شروع" کیهان،
با اولین ها شروع کن !
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 2

382

(۱۲ رای)
خرید جزوه آمار و روش تحقیق کنکورارشد روانشناسی خرید کتاب جزوه موسسه کیهان با ویرایش جدید به همراه تست های طبقه بندی شده
بانک سوالات کنکور ارشد مشاوره با پاسخ تشریحی

228

(۳ رای)
بانک سوالات کنکور ارشد مشاوره تهیه شده توسط موسسه کیهان ، شامل سوالات سالهای گذشته به همراه کامل ترین پاسخ های تشریحی
جزوه کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

227

(۲ رای)
جزوه کاربرد آزمون های روانی در مشاوره کیهان حاوی نکات و منابع کنکور که توسط رتبه های برتر تدوین و ویرایش شده است
کتاب مرجع - راهنمای زبان تخصصی رشته مشاوره

163

(۱ رای)
کتاب راهنمای زبان تخصصی رشته مشاوره تالیف دکتر منصور کوشا توسط موسسه کیهان به داوطلبان کنکور ارشد و دکتری مشاوره پیشنهاد می شود .
کتاب مرجع - زبان تخصصی رشته مشاوره

162

(۱ رای)
کتاب زبان تخصصی رشته مشاوره تالیف دکتر منصور کوشا در فروشگاه موسسه کیهان موجود می باشد و به داوطلبان کنکور ارشد و دکتری مشاوره پیشنهاد می شود
کپسول درس زبان ویژه رشته مشاوره

161

(۲ رای)
کپسول زبان ویژه رشته مشاوره تهیه شده در موسسه کیهان شامل لغات تخصصی و عمومی درس زبان ، ویژه دوطلبان کنکور ارشد مشاوره
کپسول درس آمار و روش تحقیق

120

(۴ رای)
کپسول درس آمار و روش تحقیق در موسسه کیهان جهت آمادگی داوطلبان کنکور ارشد و دکتری روانشناسی توسط رتبه های برتر کنکور تهیه شده و شامل صدها نکات برتر جمع آوری شده است
پکیج جزوات کارشناسی ارشد رشته مشاوره - ویژه کنکور 1401

91

(۹ رای)
پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره تهیه شده توسط موسسه کیهان مجموعه ای کامل برای داوطلبان جهت امادگی در کنکور
جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی

89

(۴ رای)
جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی تهیه شده در موسسه کیهان ویژه کنکور ارشد مشاوره و راهنمایی جهت آمادگی داوطلبان کنکور ارشد
جزوه روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره

88

(۴ رای)
جزوه روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره کیهان همراه با نکات و آخرین ویرایش منابع جهت امادگی داوطلبان در کنکور ارشد روانشناسی و دکتری

87

(۲ رای)
جزوه مبانی مشاوره و راهنمایی تهیه شده در موسسه کیهان شامل خلاصه منابع و سوالات آزمون سراسری و پاسخ های تشریحی جهت آمادگی داوطلبان کنکور ارشد و دکتری مشاوره
دفتر برنامه ریزی

83

(۶ رای)
دفتر برنامه ریزی تهیه شده توسط موسسه کیهان ابزار کاربردی جهت مدیریت زمان و بررسی عملکرد داوطلبان برای آمادگی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی
جزوه روانشناسی شخصیت

25

(۹ رای)
جزوه روانشناسی شخصیت کیهان، خرید آنلاین جزوه، نکات کاربردی، سوالات، تهیه شده توسط رتبه های برتر
جزوه آمار و روش تحقیق ارشد - جلد 1

15

(۱۲ رای)
جزوه آمار و روش تحقیق تهیه شده توسط موسسه کیهان با ویرایش جدید و در دوجلد به همراه تست های طبقه بندی شده کنکور ارشد روانشناسی

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

"بسته راهنمای شروع" ویژه کنکور ارشد روانشناسی و مشاوره

416

شروع مسیر موفقیت در کنکور با "پکیج شروع" کیهان،
با اولین ها شروع کن !
جزوه آمار و روش تحقیق (ارشد بهداشت و PhD) - جلد دوم

384

(۴ رای)
جزوه آمار و روش تحقیق دکتری تخصصی و کنکور وزارت بهداشت تهیه شده در موسسه کیهان جهت آماگی داوطلبان کنکور
جزوه آسیب شناسی روانی (کاپلان - بهداشت) - جلد 2

383

(۳ رای)
جزوه آسیب شناسی روانی اختلالات کودکی (کاپلان) تهیه شده در موسسه کیهان ویژه ی کنکور وزارت بهداشت و مناسب جهت آمادگی کنکور
بانک سوالات کنکور ارشد بالینی بهداشت با پاسخ تشریحی

234

(۵ رای)
بانک سوالات کنکور ارشد بالینی بهداشت با پاسخ تشریحی
جزوه روانشناسی بالینی ارشد بهداشت شامل 3 بخش: سلامت + مصاحبه بالینی (اتمر) + روانشناسی بالینی (کرامر)

233

(۱ رای)
جزوه روانشناسی بالینی ارشد بهداشت موسسه کیهان شامل سه سلامت ،مصاحبه بالینی اوتمر ، روانشناسی بالینی کرامر.
جزوه روانشناسی فیزیولوژیک-نوروسایکولوژی (کالات و معظمی - بهداشت)

232

(۴ رای)
جزوه روانشناسی فیزیولوژیک(نوروسایکولوژی) کیهان مطابق با آخرین تغییرات کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت تهیه شده توسط رتبه های برتر کنکور
جزوه آسیب شناسی روانی - اختلالات کودکی (کاپلان) - جلد 3

230

(۸ رای)
جزوه آسیب شناسی روانی اختلالات کودکی (کاپلان) ویژه ی کنکور وزارت بهداشت موسسه کیهان تیه شده و مناسب جهت آمادگی داوطلبان کنکور
دفتر برنامه ریزی

83

(۶ رای)
دفتر برنامه ریزی تهیه شده توسط موسسه کیهان ابزار کاربردی جهت مدیریت زمان و بررسی عملکرد داوطلبان برای آمادگی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی
پکیج جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت - ویژه کنکور 1401

67

(۲۷ رای)
پکیج جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت تهیه شده توسط موسسه کیهان ، مجمو عه ای ارزشمند جهت آمادگی داوطلبان کنکور ارشد 1401
جزوه آمار و روش تحقیق (ارشد بهداشت و PhD) - جلد اول

34

(۷ رای)
جزوه آمار و روش تحقیق تهیه شده در موسسه کیهان ویژه دکتری تخصصی و کنکور وزارت
جزوه ارزیابی روانشناختی (مارنات)

27

(۲۰ رای)
جزوه ارزیابی روانشناختی مارنات توسط موسسه کیهان با همکاری رتبه های برتر کنکور جهت امادگی کنکور وزارت بهداشت
جزوه روانشناسی شخصیت

25

(۹ رای)
جزوه روانشناسی شخصیت کیهان، خرید آنلاین جزوه، نکات کاربردی، سوالات، تهیه شده توسط رتبه های برتر
جزوه آسیب شناسی روانی (کاپلان - بهداشت) - جلد 1

23

(۱۲ رای)
جزوه آسیب شناسی روانی اختلالات کودکی (کاپلان) کیهان با همکاری رتبه های برتر روانشناسی همراه با نکات و سوالات و پاسخ های تشریحی ویژه ی کنکور وزارت بهداشت
جزوه روانشناسی رشد - بهداشت

22

(۷ رای)
جزوه روانشناسی رشد ویژه کنکور وزارت بهداشت توسط موسسه کیهان همراه با نکات تکمیلی و بر اساس آخرین تغییرات برای آمادگی داوطلبان کنکور در موسسه کیهان
جزوه روانشناسی عمومی

18

(۷ رای)
جزوه روانشناسی عمومی خرید انلاین موسسه کیهان همراه با بررسی و اعمال آخرین تغییرات ، مناسب برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

سامانه اظهار نظر

بهار
۱۳۹۹/۰۹/۱۲
0
0
0

سلام وقت تون به خیر و خسته نباشید ببخشید کتاب زبان انگلیسی برای ارشد بالینی ندارین ؟ توی این لیست کتاب های بالا کتاب زبان انگلیسی عمومی و تخصصی نیست

مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ Iran
5
0
0

سلام بهار

مجموعه کیهان برای درس زبان به جای جزوه  فیلم های آموزشی و کپسول لغات تهیه کرده است.برای تقویت درس زبان تون میتوانید فیلم زبان مقدماتی و پیشرفته را تهیه کنید.

آشنایی با فیلم های کیهان

مشاهده فیلم های کیهان

موفق باشید:) 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp


مهسا
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ Iran
0
0
1

سلام خسته نباشید من یه سری کتاب سفارش دادم و به دستم رسیده اما متوجه شدم موقع سفارش اشتباه کردم و یکی از کتاب ها رو 2 عدد سفارش دادم میخواستم ببینم امکانش هست این کتاب اضافه رو مرجوع کنم و بعد کتاب دیگه ای به جاش سفارش بدم ؟؟؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ Iran
5
1
0

سلام مهسا

لطفا با کیهان تماس بگیرید تا همکارانم در پذیرش براتون این مورد را بررسی کنند.

شماره های تماس:

02166475618-20

موفق باشید:) 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp


دایانا
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ Iran
0
0
0

سلام . می خواستم کتاب سفارش بدم اما بعد از نهایی کردن خرید میگه شماره تلفن شما تصدیق نشده و پیام تایید برام نمیاد چی کار کنم لطفا راهنماییم کنید

مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
5
0
0

سلام دایانا

لطفا با کیهان تماس بگیرید تا همکاران پذیرش راهنمایی تون کنند.

شماره های تماس:

02166475618-20

موفق باشید:) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp


دایانا
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام . وقت بخیر یه سوال داشتم آیاجزوات مربوط به ارشد روان شناسی بالینی وزارت بهداشت برای کنکور 1400 به روز شده است ؟؟؟؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ Iran
5
0
0

سلام دایانا

جزوات هر سال بعد از کنکور، از لحاظ تایپی و املایی ویرایش می شوند و هنوز این اتفاق برای جزوات ارشد بهداشت رخ نداده است. اما اگر مایل هستید مطالعه تان را برای کنکور 1400 شروع کنید، توصیه می کنیم جزوات را تهیه و مطالعه خود را آغاز کنید. چرا که از لحاظ محتوایی جزوات تغییراتی نمی‌کنند و  بهتر است که زمان مطالعه را از دست ندهید.

موفق باشید:) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp


 


نسترن اصغری
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ Iran
0
1
0

سلام وقت بخیر از شهرستان سفارش بدیم چند روز طول میکشه پک به دستمون برسه؟

مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ Iran
5
0
0

 

سلام نسترن

بین 1 الی 7 روز کاری زمان می برد تا بسته تون به دستتان برسد.

موفق باشید:) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp


علی
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ Germany
0
1
0

سلام خدمت شما آیا جزوات معرفی شده در این صفحه، برای کنکور 99 به روز شده اند (و چنانچه جواب مثبت است، آیا برای کنکور 1400 هم معتبر هستند)؟ با تشکر از پاسخ گویی شما

مدیر سایت
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ Iran
5
0
0

سلام علی

بله تمامی جزوات برای کنکور 99 به روز شده اند . برای کنکور 1400 هم اگر می توانید بعد از کنکور 99 جزوات را تهیه کنید بهتر است چرا که سوالات کنکور 99 نیز در جزوات قرار می گیرد. اما اگر الان مایل هستید جزوات را خریداری کنید نیز مشکلی برایتان پیش نمی آید چرا که هر سال جزوات در حد 10 الی 15 ویرایش می شوند و برای کنکور 1400 به مشکل بر نخواهید خورد.

موفق باشید:) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp


تینا
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ Iran
4
0
0

سلام برای اینکه دوگرایش بالینی و عمومی رو امتحان بدهیم باید پکیج بالینی باضافه کتاب عمومی رو سفارش بدهم ؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ Iran
5
0
1

سلام تینا 


 


بله بله پکیج بالینی و جزوه ی عمومی رو با هم سفارش بدید و یک جلسه خدمات مشاوره تخصصی رایگان رو دریافت کنید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


بیتا
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ Iran
5
1
1

سلام من تغییر رشته ای هستم و میخوام برای کنکور ارشد سراسری از جزوات کیهان استفاده کنم؟ به نظرتون فقط خواندن این جزوات کافی هست یا ابتدا کتابهای مربوطه رو بخونم و برای دور دوم از جزوات استفاده کنم ؟ممنونم

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ Iran
5
0
0

سلام شیما 


پاسخ به این سوال قدری تخصصی هست و بسته به اینکه شما روانشناسی خونده باشید یا نه و زمانی که می تونید برای مطالعه بگذارید تفاوت داره. اما اگر بخوایم به صورت کلی بگیم چون جزوات براساس منابع اصلی تدوین شده و تا به حال همون طور که میتونید براساس نتایج کیفیت سنجی ببینید ، آزمون خودشونو پس دادن برای دور اول هم میتونید از جزوات استفاده کنید. توصیه می کنیم برای دریافت راهنمایی های بیشتر از خدمات مشاوره رایگان کیهان (تماس با 02166475618 الی 20) استفاده بفرمایید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


p
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ Iran
5
1
0

سلام من میخام ارشد بالینی کودک و نوجوان بخونم پکیج کامل بالینی کفایت میکنه؟ منابع این دو گرایش یکییه؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ Iran
5
0
0

سلام دوست عزیز 


 


بله بله منابع این دو گرایش یکی هست و شما میتونید از همین پکیج استفاده بفرمایید.  در صورتی که دوست دارید با هر کدم از جزوات بیشتر آشنا بشید میتونید کیفیت سنجی جزوات رو هم مشاهده بفرمایید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


حمیده سادات علوی
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ Iran
4
0
0

سلام من ارزیابی روانشناختی (مارنات)رو برای گرایش ارشد بالینی وزارت بهداشت میخوام که تو.پکیج هست ولی من تکی میخوام خرید کنم نیست...بقیه کتاب هارو اضافه کردم به سبد خریدم اما این کتاب رو.پیدا نمی‌کنم که اضافه کنم به سبد خریدم

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ Iran
0
0
0

سلام مائده 


 


لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.


جزوه مارنات 


موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


نرگس کامکاردلاکه
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ Iran
5
0
0

سلام میخوام برای دو تا از دروس سی دی سفارش بدم ولی نتونستم اینترنتی این کارو انجام بدم میشه راهنماییم کنید

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ Iran
0
0
0

سلام نرگس 


 


لطفا با پذیرش تماس بگیرید تا همکاران ما به صورت دقیق تر شما رو راهنمایی کنند. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


سیده فاطمه حسینی
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
5
0
0

سلام خسته نباشین من لیسانس ادبیات دارم تصمیم دارم ارشد بالینی بخونم میخواسم پکیج بالینی رو تهیه کنم به نظرتون کافیه پکیج برای ارشد اونم تهران یا نیازع من منابع ام تهیه کنم؟

ناشناس
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام فاطمه 


 


پاسخ سوال شما بسیار مفصله و در قالب کامنت نمی گنجه لطفا از خدمات مشاوره رایگان کیهان استفاده بفرمایید(تماس با 02166475618 الی 20). 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ Iran
4
0
0

با سلام در قسمت خرید جزوات ارشد که مشترک بین سراسری و آزاد هستند جزوه ای برای زبان ذکر نشده ولی در قسمت خرید اختصاصی ارشد دانشگاه آزاد، دو کتاب با عنوان"کتاب راهنمای متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی" چاپ ششم انتشارات ارسباران و "کتاب متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی" چاپ هفتم انتشارات روان، از آقای سید محمدی قرار داده شده است من می خوام ارشد عمومی و بالینی سراسری شرکت کنم. آیا این دو کتاب، به درد امتحان سراسری هم می خوره یا حتما باید پکیج زبان کیهان رو که حدود 200 تومن میشه خریداری کنم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


کتاب اصلی سیدمحمدی و راتهنمای اون منبع اصلی زبان هستن که توصیه میشه حتما مطالعه بفرمایید. اما پکیج زبان مقدماتی و پیشرفته زبان منابع کمکی هستن که با توجه به سطح زبانتون میتویند یکی یا هر دو پکیج رو تهیه کنید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
0
0
0

با سلام و تشکر از شما و همکارانتان سال آینده می خوام ارشد عمومی و بالینی رو امتحان بدم. آیا منابع ارشد سراسری با دانشگاه آزاد فرق دارند؟ شما دو قسمت برای خرید قرار داده اید یکی مشترک بین سراسری و آزاد، و دیگری اختصاصی دانشگاه آزاد که در منابع دانشگاه آزاد، جزوه ای با عنوان "روانشناسی شخصیت " وجود داره که در منابع سراسری مطرح نشده، در پکیج عمومی و بالینی نیز نیست. اگه بخواهم آزاد هم امتحان بدم باید این کتاب رو هم تهیه کنم و بخونم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


خیر تفاوتی نداره چون کنکور هر دو مشترک هست.


 


موفق باشید:)


 


ا آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


مهدی
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ Iran
5
0
0

با سلام و تشکر در منابع پیشنهادی کیهان برای درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (آدرس http://kayhanravan.ir/fa/kayhanmanabe.aspx ) گفته شده که مطالعه جزوه DSM5 کیهان بسیار لازمه و برگ برنده آزمونه. آیا با خرید و خواندن جزوات آسیب و کودکان استثنایی کیهان،
باز هم نیاز به خواندن جزوه DSM5 کیهان به صورت جداگانه هست یا اینکه آن دو کتاب، مطالب جزوه DSM5 کیهان را هم در بر دارند؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام مهدی 


 


بسیار ممنون از سوال به جاتون. بله بله جزوه ی آسیب شناسی کیهان براساس اخرین نسخه DSM5 نوشته شده و خیالتون از این بابت راحت باشه.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


زینب ظاهری
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ Iran
4
0
0

سلام .من جزوه روانشناسی بالینی خریدم به مدت یک هفته ولی هنوز به دستم نرسیده.کی فرستاده میشه

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام زینب 


 


با پذیرش تماس بگیرید تا از طریق پست درخواست شما بررسی بشه.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


Samane حسینی
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ Iran
4
0
0

سلام من مصاحبه بالینی اتمر و عیزیو معظمی و مارنات جزوات کیهانش رو میخوام چرا تو لیستتون نیست

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام رضا 


 


همه ی جزوات در قسمت خرید اینترنتی موجود هست، ارزیابی روانی مارنات در قسمت جزوات رشته ی مشاوره و رشته ی روانشناسی بالینی وزارت بهداشت رو در قسمت روانشناسی وزارت بهداشت میتونید پیدا کنید.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


مائده اسمعیل زاده
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ Iran
4
0
0

سلام، من پکیج زبان و میخوام که شامل سی دی ،متون و جزوه لغات هست اما تو منابع فروشگاه پیداش نمیکنم! من زبان روان شناسی تربیتی ارشد و میخوام! راهنمایی کنید در این مورد سوال دیگه اینکه چرا تو لیست منابع ارشد تربیتی روان بالینی هست؟ مگه روانشناسی بالینی هم
باید بره تربیتی خوند؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ Iran
0
0
0

سلام مائده 


 


خیر روانشناسی بالینی جز منابع تربیتی نیست. برای زبان هم شما میتونید پکیج زبان مقدماتی رو انتخاب و سفارش بدید برای  راهنمایی های بیشتر با همکاران پذیرش تماس بگیرید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


مریم احمدزاده
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ Iran
0
0
0

سلام. من میخوام جزوه های بالینی رو سفارش بدم . تو قسمت خرید جزوات دو تا جزوه بالینی و دوتا رشد هست با قیمت متفاوت. ؟ آیا تفاوت خاصی دارند؟ چون نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم و از طریق همین لینک میتونم سفارش بدم؟ و این که کتاب زبان سید محمدی رو هم میخوام ولی
از سایت نتونستم سفارش بدم آیا لینک متفاوتی داره ؟ و غیر از این کتاب آیا جزوه زبان کیهان هم هست چون من چنین چیزی داخل سایت ندیدم؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ Iran
0
1
0

سلام مریم 


 


این مشکل به زودی برطرف میشه و شما میتونید خریدتون رو با موفقیت انجام بدید.


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


بشری
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
0
0
0

سلام.اگر بخوام هم کنکور وزارت بهداشت و هم کنکور وزارت علوم رو شرکت کنم فقط با خوندن منابع وزارت بهداشت از پسش برمیام؟ و اینکه الان شروع کنم دیر نیست برای وزارت بهداشت؟؟؟؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ Iran
0
0
1

سلام بشری 


 


خیر تنها منابع وزارت بهداشت کافی نیست اما با یه برنامه ریزی دقیق میشه به هر دو هدف دست یافت. پیشنهاد میکنم حتما از مشاوره ی خانم مریم بی طرفان که تونستن تو هر دو کنکور رتبه بشن بهره مند بشید. 


 


موفق باشید:)


 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


حنانه
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ Iran
0
0
0

سلام جزوه فیزیولوژی برای وزارت علوم ندارین؟

مدیر سایت
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ Canada
0
0
0

سلام حنانه
چرا که نه !
http://www.keyhanravan.ir/fa/product/view/247/

کیهان
رتبه یک ارشد و دکتری روانشناسی


معصومه رحیمی
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ Iran
5
0
1

با سلام.میخوام بدونم من که تغییر رشته ای هستم پکیج کامل روانشناسی تربیتی رو بگیرم کافیه؟و با خرید پک کامل م