تبلیغات بالای هدر

ثبت نام در کلاس های نکته و تست آنلاین ویژه کنکور کارشناسی ارشد

پکیج کلاس های نکته و تست ارشد - گرایش تربیتی ویژه کنکور ارشد 99 
(تا 15% تخفیف به مدت محدود )

400

مجموعه ای از دروس شامل :
روانشناسی عمومی، روانشناسی رشد ، زبان تخصصی و آمار و روش تحقیق
پکیج کلاس های نکته و تست ارشد - گرایش عمومی ویژه کنکور ارشد 99 
(تا 15% تخفیف به مدت محدود)

196

شامل:آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی،علم النفس ،روانشناسی بالینی یا عمومی،فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان،روانشناسی رشد،زبان تخصصی روانشناسی،آمار و روش تحقیق
پکیج کلاس های نکته و تست ارشد - گرایش بالینی ویژه کنکور ارشد 99 
(تا 15% تخفیف به مدت محدود)

195

شامل:آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی،علم النفس ،روانشناسی بالینی یا عمومی،فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان،روانشناسی رشد،زبان تخصصی روانشناسی،آمار و روش تحقیق
کلاس نکته و تست ارشد - روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

192

مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98

زمان تشکیل کلاس :
14 الی 20 تیرماه
کلاس نکته و تست ارشد - آمار و روش تحقیق

130

۲ رای
مدرس: مالک بسطامی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 9 و 10 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل کلاس :
1 الی 10 تیرماه
کلاس نکته و تست ارشد - زبان تخصصی

129

۲ رای
مدرس: صادق فلاح
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 و 17 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل کلاس :
1 الی 10 تیرماه
کلاس نکته و تست ارشد - علم النفس

128

مدرس: سحر احسانی
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران
رتبه 7 کنکور ارشد روانشناسی عمومی 95

زمان تشکیل کلاس :
14 الی 20 تیرماه
کلاس نکته و تست ارشد - روانشناسی عمومی

127

مدرس: سحر احسانی
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران
رتبه 7 کنکور ارشد روانشناسی عمومی 95

زمان تشکیل کلاس :
14 الی 20 تیرماه
کلاس نکته و تست ارشد - روانشناسی رشد

125

مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل کلاس :
14 الی 20 تیرماه
کلاس نکته و تست ارشد- آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی

124

مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل کلاس :
1 الی 10 تیرماه
کلاس نکته و تست ارشد - روانشناسی بالینی

123

۲ رای
مدرس: محمدمهدی اسدی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 1 و 16 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل کلاس :
1 الی 10 تیرماه

ثبت نام کلاس های نکته و تست آنلاین کیهان ویژه کنکور دکتری تخصصی

نکته و تست دکتری - دروس عمومی «علوم انسانی»
* زبان عمومی و استعداد تحصیلی *
(با تخفیف ویژه)

394

مدرسین:

زبان: روح الله صولت رتبه 1 دکتری 98

استعداد: امیررضا فتح الهی رتبه 1 ارشد 94
پکیج کلاس های نکته و تست آنلاین ویژه آزمون دکتری 99 روانشناسی
(تا 15% تخفیف به مدت محدود)

292

شامل درس های: استعداد تحصیلی، زبان تخصصی روانشناسی، آسیب شناسی روانی، نوروسایکولوژی، روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، آمار و روش تحقیق
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - آمار و روش تحقیق

291

۱ رای
مدرس: دکتر بسطامی
دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

زمان تشکیل کلاس :
7 الی 13 تیرماه
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - روانشناسی شخصیت

290

مدرس: صادق فلاح
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 و 17 کنکور ارشد و دکتری

زمان تشکیل کلاس :
31 خرداد ماه الی 10 تیر ماه
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - نوروسایکولوژی

288

مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98


زمان تشکیل کلاس :
31خرداد ماه الی 10 تیر ماه
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - روانشناسی رشد

289

۲ رای
مدرس: آقای دکتر نیک منش
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

زمان تشکیل کلاس :
31 خرداد ماه الی 10 تیرماه
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - آسیب شناسی روانی

287

مدرس: آقای دکتر نیک منش
روانشناس بالینی ، دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

زمان تشکیل کلاس :
7 الی 13 تیرماه
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - زبان تخصصی دکتری روانشناسی

286

مدرس: روح الله صولت
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران
رتبه 1 کنکور دکتری 98

زمان تشکیل کلاس :
31 خرداد ماه الی 10 تیرماه
کلاس نکته و تست آنلاین دکتری - استعداد تحصیلی

285

مدرس: امیررضا فتح الهی
رتبه 1 کنکور ارشد 94 و 14 کنکور دکتری 98

زمان تشکیل کلاس :
7 الی 13 تیرماه
logo-samandehi